Bezdomność

W Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Wodzisławskiej 15 znajduje się noclegownia dla bezdomnych mężczyzn. Noclegownia wchodząca w struktury organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej , działa od 2012 roku. Obecnie pracują tu trzy opiekunki , w tym dwie są pracownikami socjalnymi. Zasady funkcjonowania noclegowni ściśle określa regulamin. Warunkiem korzystania z pomocy w formie schronienia jest bezwzględna trzeźwość, każdorazowo potwierdzana badaniem alkomatem.

Czas pracy noclegowni podzielony jest na dwa sezony: letni i zimowy.

Sezon letni rozpoczyna się od 1 kwietnia i trwa do 30 września w tym czasie noclegownia czynna jest od godziny 20:00 do 8:00

Sezon zimowy rozpoczyna się od 1 października i trwa do 31 marca: w czasie zimowym noclegownia funkcjonuje od godziny 18:00 do 8:00, jednocześnie osoby bezdomne mogą przebywać w świetlicy przy noclegowni w godzinach od 16:00 do 18:00 oraz od 8:00 do 10:00.

W budynku głównym placówki znajduje się 5 pokoi, w których łącznie jest 27 miejsc noclegowych. Do dyspozycji osób bezdomnych są dwie łazienki, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto posiadamy aneks kuchenny, wyposażony w niezbędne sprzęty codziennego użytku. W obrębie posesji, na której usytuowana jest noclegownia, znajdują się trzy kontenery: świetlica, sanitarny i medyczny. Kontener świetlica wyposażony jest w telewizor, a także komputer z dostępem do Internetu w ramach realizowanego projektu unijnego „ Internet w każdym domu, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie województwa śląskiego”. W kontenerze sanitarnym znajdują się dodatkowe prysznice oraz toalety. Kontener medyczny jest przeznaczony do konsultacji lekarskich w przypadku nagłego wezwania pogotowia, a także jako izolatka dla osób, u których podejrzewa się chorobę zakaźną. W budynku głównym znajduje się pralnia wyposażona w dwie pralki automatyczne. Każda osoba otrzymująca schronienie otrzymuje czystą pościel oraz komplet ręczników. Ponadto, posiadamy odpowiednie środki higieniczne do zabezpieczenia sanitarnego. W przypadku pełnego obłożenia miejsc jesteśmy przygotowani na rozłożenie dodatkowych łóżek polowych. Noclegownia wyposażona jest w niezbędne: kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła ochronne, ręczniki oraz koce. Posiadamy również magazyn odzieży, zapewniając odzienie w miarę możliwości.

Na terenie noclegowni realizowany jest projekt „O krok do przodu” w ramach, którego pracuje w naszej placówce terapeuta do spraw uzależnień.

Osoby korzystające ze schronienia mogą wnioskować o pomoc w formie gorącego posiłku, zasiłków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Osoby korzystające ze schronienia w dniu przyjęcia zapoznawane są z regulaminem noclegowni a jego akceptację wyrażają własnoręcznym podpisem na karcie przyjęcia.W okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca funkcjonuje w godzinach od 20:00 do 8:00 ogrzewalnia, która usytuowana jest na ulicy Północnej (dawny plac targowy). Tam schronienie uzyskają osoby, które są nietrzeźwe i nie mogą w tym dniu wejść do noclegowni.

Ważne numery kontaktowe w sprawach osób bezdomnych:

  • Noclegownia : 32 47 60 155 oraz 508 203 937

  • Ośrodek Pomocy Społecznej od – 7:30 do 15:30 – pok. 4-mgr Barbara Kruszyk – pracownik socjalny tek 32-43-49-604

  • Kierownik działu Pomocy Środowiskowej – mgr Roksana Cochur pok. Nr 64 – tel. 32-43-49-664

  • Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych- 987

  • Straż Miejska – 986 oraz 32 47 85 290 całodobowo

  • Komenda Miejska Policji – całodobowo 32 47 87 200