Jumpmenu Module


 

Kalendarium

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

MAJ 2021r.

 

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

 

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

13.05.2021r.

20.05.2021r.

26.05.2021r.

31.05.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.05.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

28.05.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

28.05.2021r. 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

CZERWIEC 2021r.

 

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

 

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

15.06.2021r.

18.06.2021r.

30.06.2021r.

30.06.2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.06.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.06.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

29.06.2021r.

 

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

LIPIEC 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

14.07 .2021r.

19.07 .2021r.

29.07.2021r.

29.07 .2021r.

ZASIŁKI STAŁE

23.07.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

29.07.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

29.07.2021r.

 

 

 

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

SIERPIEŃ 2021r.

 

ZASIŁKI CELOWE,

SPECJALNE ZASIŁKI CELOWE,

ZASIŁKI CELOWE

Z PROGRAMU RZĄDOWEGO,

ZASIŁKI OKRESOWE

KASA OŚRODKA

lub

KONTO BANKOWE

PRZEKAZ POCZTOWY

13.08.2021r.

18.08.2021r.

31.08.2021r.

31.08 .2021r.

ZASIŁKI STAŁE

25.08.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I USAMODZIELNIANYCH WYCHOWANKÓW

27.08.2021r.

POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

500 +

27.08.2021r.