Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

 

 

Zapraszamy do zapoznania się rekomendacjami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 ->(załącznik)