WAŻNY KOMUNIKAT!!!

 

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszły w życie nowe przepisy regulujące pracę urzędów, zarówno administracji publicznej, jak i samorządowej(Dz. U z 2020 r. poz. 697).


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w sprawach niezbędnych, w sytuacji gdy konieczny jest bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem Ośrodka, osobista wizyta w OPS, będzie możliwa po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu w godzinach od

poniedziałek - środa 7.30 do 15.30

czwartek -  7:30 do 17:00

piątek -  7:30 do 14:00


Mieszkańcy są obsługiwani w wyznaczonym na ten cel punkcie obsługi. Kontakt bezpośredni z klientem odbywa  się z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa polegających na:


  • zachowaniu min. 2 m dystansu od innych osób,
  • zakryciu nosa i ust,
  • obowiązkowej dezynfekcji rąk lub założenie rękawiczek.

 

Przypominamy, że większość spraw można załatwić nie wychodząc z domu. Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.jastrzebie.pl w zakładce „działalność”. Klienci mają również możliwość dostarczenia korespondencji pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP. Przy wejściu do budynku ustawiona jest „skrzynka podawcza”, do której klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Ośrodek sprawie.

 

W załączeniu znajduje się ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju dotyczące wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Ośrodka.

Dodatkowy kontakt dla osób potrzebujących pomocy