wrosin

 

„NIE POTRZEBUJĘ SKRZYDEŁ BY LATAĆ, POTRZEBUJĘ LUDZI,

DZIĘKI KTÓRYM NIE UPADNĘ…”

 

 

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym znajduje się w budynku OPS w pokoju nr 49 na I piętrze.

 

Przyjęcia stron:

od wtorku do piątku w godz.7.30-15.30

W PONIEDZIAŁKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

 

Budynek jest dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda), oraz osób niewidomych i słabowidzących (ścieżki naprowadzające, pola uwagi, tabliczki).

 

 

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2022 r. wnioski o dofinansowania ze środków PFRON można składać przez SOW.


System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON bez wychodzenia z domu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.


Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.


System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.


Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.


Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:


  • uzyskanie informacji,
  • wypełnienie wniosku,
  • podpisanie i złożenie wniosku,
  • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
  • zapoznanie się ze wzorem umowy,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

 

DRUKI DO POBRANIA I ZŁOŻENIA W WERSJI PAPIEROWEJ:


1. Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

2. Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

3. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

4. Wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

5. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

6. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

7. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 

 

INFORMACJE:


  • Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, można pobrać w naszym Ośrodku w pokoju nr 49 lub na stronie internetowej Zespołu: http://www.pzon.rybnik.pl/ /zakładka: druki do pobrania/.
  • Od 2 stycznia 2017r. siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku została przeniesiona na ul. Chrobrego 39 (obok Prokuratury). Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 42 37 202 oraz w aktualnościach na stronie internetowej Zespołu http://www.pzon.rybnik.pl/