Jumpmenu Module


 

wrosin

 

„NIE POTRZEBUJĘ SKRZYDEŁ BY LATAĆ, POTRZEBUJĘ LUDZI,

DZIĘKI KTÓRYM NIE UPADNĘ…”

 

 

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym znajduje się w budynku OPS w pokoju nr 49 na I piętrze.

 

Przyjęcia stron:

od wtorku do piątku w godz.7.30-15.30

W PONIEDZIAŁKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

 

Budynek jest dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda), oraz osób niewidomych i słabowidzących (ścieżki naprowadzające, pola uwagi, tabliczki).

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dnia 7 stycznia 2020r. dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku.

Wnioski o dofinansowanie można składać  w formie elektronicznej  w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl) już od dnia 1 marca 2020r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2020r.


Kierunki działań na 2020 rok (klik)


UWAGA!!!Informujemy, że przy składaniu wszystkich wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON oprócz do tej pory wymaganych dokumentów niezbędne jest przedstawienie:


 • dowodu osobistego wnioskodawcy
 • a w przypadku osób niezdolnych do złożenia podpisu na wniosku, dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia Sądu o ustanowienie kuratora dla Osoby Niepełnosprawnej
 • aktu urodzenia, w przypadku składania wniosku przez rodzica na rzecz dziecka

 

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój informacji z zakresu możliwych form pomocy oraz przyznaje uprawnionym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez:

 1. Realizację zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
 3. Prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Zatrudnienie Asystenta osoby niepełnosprawnej – pełniącego rolę osoby wspierającej, towarzyszącej.
 5. Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych.
 6. Współpracę ze Stowarzyszeniem EBI Association - liderem projektu „SOS dla seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej”. To projekt skoordynowanej Opieki Senioralnej oparty o teleopiekę dla Jastrzębia-Zdroju łączącego nowoczesne technologie teleinformatyczne z pracą profesjonalistów, która ma za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności Seniorów we własnym domu.

DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA:

 1. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym (KLIK)
 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (limitów Narodowego Funduszu Zdrowia). (KLIK)
 3. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.(KLIK)
 4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych (KLIK),
 5. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych (KLIK)
 6. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się (KLIK)
 7. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika (KLIK)

INFORMACJE:


 • Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, można pobrać w naszym Ośrodku w pokoju nr 49 lub na stronie internetowej Zespołu: http://www.pzon.rybnik.pl/ /zakładka: druki do pobrania/.
 • Od 2 stycznia 2017r. siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku została przeniesiona na ul. Chrobrego 39 (obok Prokuratury). Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 42 37 202 oraz w aktualnościach na stronie internetowej Zespołu http://www.pzon.rybnik.pl/