Umowa Zawarta Na Odległość

W ramach współpracy z Miastem Jastrzębie Zdrój, w związku z realizacją zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, zwracamy się z prośbą o pomoc przy rozpowszechnieniu informacji o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej/bezpłatnych porad obywatelskich przez mieszkańców Jastrzębia Zdrój.

Na naszej stronie internetowej www.dogma.org.pl pod linkiem http://dogma.org.pl/lokalizacje/jastrzebie-zdroj/znajdują się wszystkie informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie Jastrzębia Zdrój oraz materiały edukacyjne tj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników. Będziemy wdzięczni za ich udostępnienie i rozpowszechnianie na Państwa stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Naszym celem jest dotarcie, do jak najszerszego grona osób, które potrzebują pomocy prawnej.

Informujemy, iż punkt nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzony przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów Stowarzyszenia DOGMA, działa w trybie zdalnym. Pomoc można uzyskać w formie zdalnej. O przywróceniu możliwości udzielania porad stacjonarnie, będziemy Państwa informować na bieżąco. Harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem: https://bip.jastrzebie.pl/artykul/5005/45384/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie

W załączniku  przesyłamy przygotowaną przez naszą organizację ulotkę dot. edukacji prawnej z zakresu umowy zawartej na odległość. Jest to temat w ostatnich miesiącach bardzo aktualny, szczególnie  z uwagi na panującą sytuację pandemiczną. Ulotka, prócz tego, że porusza istotny problem i uczula społeczeństwo, na co należy zwrócić uwagę przy zakupach online, jednocześnie informuje o możliwościach otrzymania bezpłatnych porad prawnych/obywatelskich w punkcie NPO na terenie Jastrzębia Zdrój.