Sprawozdania

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY JASTRZĘBIE - ZDRÓJ NA LATA 2016 – 2020

Program

 


 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH JASTRZĘBIA-ZDROJU NA LATA 2016-2020

Strategia

 


 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH JASTRZĘBIA-ZDROJU NA LATA 2011-2015

Strategia

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH JASTRZĘBIA-ZDROJU NA LATA 2011-2015

Za 2013

Za 2014

 


 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Za 2013

Za 2014

Za 2015

Za 2016

Za 2017

Za 2018

 


 

SPRAWOZDANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY ORAZ POTRZEBY ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ

Za 2012

Za 2013

Za 2015

Za 2016

Za 2017

Za 2018

Za 2019

Za 2020 

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU ZA 2012R. ORAZ W URZĘDZIE MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W RAMACH POROZUMIEŃ MIĘDZY POWIATAMI.

Za 2012

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ. W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - ZADANIA POWIATU.

Za 2013

Za 2014

Za 2015

Za 2016

Za 2018

Za 2019

Za 2020


 

Sprawozdania dotyczące realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Za 2017

Za 2018

Za pierwszy kwartał 2019

 

 


 

Sprawozdanie dotyczące realizacji w powiatach rządowego programu „Dobry start”

Za 2018

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY  W RODZINIE NA LATA 2016-2020

 

Za 2016

Za 2017

Za 2018

Za 2019

Za 2020