Struktura instytucji

 

Schemat organizacyjny ośrodka pomocy społecznej: