Jumpmenu Module


 

Aktualności

informacja- wyjazdy Placówka

Drodzy Rodzice !!!!Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza dzieci korzystające z Placówki Wsparcia Dziennego „Przyjaźń” do udziału w następujących wyjazdach:

  1. 3 sierpnia (wtorek)- wyjazd do Miasteczka TWINPIGS w ŻorachPlan wyjazdu:

- wyjazd autokarem o godzinie 10:00

- zwiedzanie Miasteczka TWINPIGS w Żorach z wszystkimi jego atrakcjami

- poczęstunek w Miasteczku (frytki, nuggetsy, surówka, napój)

- powrót na miejsce około godziny 14:00

  1. 11 sierpnia (środa)- wyjazd do Ośrodka Jeździeckiego i Klubu Sportowego „Equi Verso” w Jastrzębiu- Zdroju- Boryni

Plan wyjazdu:

- wyjazd autokarem o godzinie 10:00

- zwiedzanie stajni i pensjonatu dla koni

- uczestniczenie w lekcji treningu sportowego koni

- rozmowy z jeźdźcami

- poczęstunek w Mc Donald

- powrót na miejsce około godziny 14:00  1. 23 sierpnia (poniedziałek)- wyjście do kinaPlan wyjazdu:

- wyjazd autokarem o godzinie 10:00

- seans filmowy w kinie

- poczęstunek- pyszne lody

- powrót na miejsce około godziny 14:00

Wyjazdy finansowane są w 100% ze środków budżetu Miasta Jastrzębie- Zdrój.

Zapewniamy: przejazd, ubezpieczenie, bilety wstępu, poczęstunek.

Osoby chętne prosimy o zapisy. Lista dostępna w Placówce Wsparcia Dziennego „Przyjaźń” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Dunikowskiego 7.

Telefon kontaktowy (32) 131 53 80 lub 32 43 49 616.

W załączeniu formularz zgody na wyjazd.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Załączniki:
Download this file (zgoda na wyjazd.docx)zgoda na wyjazd.docx14 Kb

konsultacje społeczne w sprawie odpłatności za DDP

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy

Czas trwania konsultacji od 20 do 23 lipca 2021 r.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu DDP

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Czas trwania konsultacji od 20 do 23 lipca 2021 r.

Akademia Seniora Informacja

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe na realizację projektu „Akademia Seniora” w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19.

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2021r. - 30.06.2023r.

Celem projektu jest: wzrost dostępności i jakości usług społecznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności poprzez organizację usług wytchnieniowych dla 69 osób oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla 26 osób, gdzie świadczone będą między innymi usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Czas trwania konsultacji od 16 do 21 czerwca 2021 r.