Jumpmenu Module


 

Aktualności

Godziny Pracy Ośrodka

W DNIU 02.05.2019r.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDZIE NIECZYNNY

W DNIU 27.04.2019r. (tj. sobota)
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BĘDZIE CZYNNY
W GODZINACH
OD 7.30 DO 15.30

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy pochówek dzieci martwo urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,

W okresie od: 19.09.2018,28.11.2018,03.12.2018,04.12.2018,06.12.2018,11.12.2018,12.12.2018,

16.12.201817.12.2018,19.12.2018,21.12.2018,31.12.2018,01.01.2019,02.01.2019,

04.01.2019, 07.01.201908.01.2019,09.01.2019,11.01.2019,14.01.2019,18.01.2019,

19.01.2019,23.01.2019,24.01.201925.01.2019,29.01.2019,30.01.2019,04.02.2019,

06.02.2019,08.02.2019,16.02.2019, 25.02.2019 26.02.2019,27.02.2019,01.03.2019,

04.03.2019,07.03.2019,09.03.2019,15.03.2019, 27.03.201928.03.2019,

nie pochowanych przez osoby uprawnione odbędzie się w
Wtorek 30.04. 2019r.o godz.13.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Bliższe informacje pod nr tel. 32 43 49 643 lub  32 43 49 663

Życzenia Świąteczne

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2019-2021

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przedstawia do konsultacji „Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2019-2021”

 

Uwagi można zgłaszać do dnia 08.04.2019r. w siedzibie Ośrodka, ul. Opolska 9, pokój 57 lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do godz. 12.00

Załączniki:
Download this file (Program wspierania 2019-2021.pdf)Program wspierania 2019-2021.pdf499 Kb

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usług cateringowych na „Śniadanie Wielkanocne” w 2019 roku

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 43-49-657 fax 32 47 40 146II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe na „Spotkaniach Wielkanocnych”. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowania dań gotowych, dostawę do OPS oraz obsługę spotkań wielkanocnych dla max.40 osób podzielona na 2 dni tj. 18.04.2019r. ( 18 osób) oraz 24.04.2019r. (22 osoby). Ilość osób może ulec zmniejszeniu jednak nie więcej niż o 5 osób w każdym ze wskazanym dniu.

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia następujące potrawy:

· barszcz biały z kiełbasa i jajkiem

· jajka faszerowane

· tymbaliki drobiowe

· paszteciki z mięsem

· sałatka śledziowa

· patera wędlin i serów

· pieczywo

· sernik świąteczny

· kawa, herbata, cukier

2. Zapewnienie dekoracji, obrusów, serwetek, zestawy ceramicznej dostosowanej do dań i napoi oraz pojemników na żywność umożliwiających przenoszenie jedzenia w higieniczny sposób wymienionych w punkcie 1, wraz z kompletem sztućców metalowych.

3. Obsługa „Śniadania Wielkanocnego” polegać będzie na zapewnieniu co najmniej 1 osoby do obowiązków której będzie zastawienie oraz ustrojenie stołu wielkanocnego, a także podanie dań oraz posprzątanie zastawy.

III. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

18 kwiecień 2019r. godz. 12.00 oraz 24 kwiecień 2019r. godz. 12.00

Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9

IV. KRYTERIUM OCENY

100% cena. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny brutto.

Max cena brutto dla 1 osoby – 60 zł.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA

Pisemną ofertę cenową (zgodnie z załączonym wzorem) prosimy złożyć w dowolny sposób spośród podanych poniżej form w terminie do 09.04 2019r. do godz. 12.00

· pisemnej na adres Zamawiającego

· faksem na numer 32 47 40 146

· w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

W przypadku złożenia oferty cenowej faksem lub elektronicznie, zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia oryginałów w momencie wyboru oferty.

VI. WYBÓR OFERTY

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia:09.04.2019r. (wtorek)

2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do Oferentów o wyjaśnienia treści oferty lub wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.VII. SPOSÓB PŁATNOŚCI – w całości po wykonaniu pełnego zamówienia

Należność zostanie wypłacona Wykonawcy przelewem w terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki:
Download this file (formularz.docx)formularz.docx6 Kb

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2019

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

 

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl