Jumpmenu Module


 

Aktualności

Warsztaty integracyjne

Lokalna strategia reintegracji

Informacja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w marcu 2022 r. ruszył nowy rządowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej.Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w marcu 2022 r. ruszył nowy rządowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej.Na zakup  dekodera można otrzymać 100 zł dofinansowania natomiast na zakup telewizora 250 zł.

Dofinansowanie przysługuje na gospodarstwo domowe, które ze względu na swoją sytuację materialną nie może samodzielnie ponieść kosztów zakupu nowego sprzętu.

Dekoder lub telewizor musi być zgodny z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli taki, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC.

Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora można złożyć za pośrednictwem:
- formularza online na platformie gov.pl
- poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej – lista placówek, gdzie można złożyć wniosek dostępna na stronie https://www.gov.pl/web/dvbt2/lista-urzedow-pocztowych.

Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpią do programu. Wyszukiwarka sklepów jest dostępna na stronie https://dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka.

Program dofinansowania trwa do 31 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dvbt2/nowy-program-dofinansowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego

Informacja

WAŻNE!!!

Ważna informacja dla osób korzystających
z miejskich magazynów
Nie wszyscy pewnie wiedza ale wszystkie osoby z jastrzębskich magazynów utworzonych z myślą o pomocy zarówno Ukraińcom jak i Polakom, pracują wolontaryjnie. Poświęcają swój wolny czas na pomaganie osobom w trudnej sytuacji.
Niestety dochodzą do nas niepokojące informacje, że zamiast wdzięczności i podziękowania za ciężką pracę, pod adresem Wolontariuszy padają przekleństwa i wyzwiska. Pragniemy wszystkim korzystającym przypomnieć, że pomoc pochodzi z darów bezinteresownych osób. Wolontariusze wykonują swoją pracę nieodpłatnie, poświęcając dla Was swój wolny czas. Informujemy, że wszelkie formy obrażania Wolontariuszy są naganne i nie będą przez nas akceptowane. Prosimy o poszanowanie ich pracy oraz o zachowanie zgodne z normami życia społecznego.
Не всі, мабуть, знають, але всі люди з ястшембських складів, створених, щоб допомагати і українцям, і полякам
працюють на добровільній основі. Вільний час вони присвячують допомозі людям, які опинилися у скрутній ситуації.
На жаль, отримуємо тривожні відомості , що замість подяки за важку роботу на адресу Волонтерів лунають лайки
та образи. Нагадуємо всім, що допомога йде від дарів безкорисливих людей. Волонтери виконують свою роботу
безкоштовно, присвячуючи вільний час Вам. Зверніть увагу, що будь-яка форма образи волонтерів є осудною і не
буде прийнята нами. Ми просимо Вас поважати їхню працю та поводитися відповідно до норм суспільного життя.