Jumpmenu Module


 

Aktualności

Święta tuż tuż...

Akcja Kibiców GKS z osiedla „Szóstka” na rzecz osób bezdomnych

Akcja Kibiców GKS z osiedla „Szóstka” na rzecz osób bezdomnych

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zachęca wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w akcji dla osób bezdomnych przebywających na terenie Naszego Miasta.

 

 

Akcja organizowana jest przez Kibiców GKS z osiedla „Szóstka”

"Nie możemy pomóc każdemu,

ale każdy może pomóc komuś”

Projekt uchwały wraz z zarządzeniem nr Or­-IV.0050.676.2018

Projekt uchwały wraz z zarządzeniem nr Or­-IV.0050.676.2018 z dnia 05.12.2018r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Stowarzyszenia Przyjazny Zakątek

Stowarzyszenia Przyjazny Zakątek

Jest nowo powstałym stowarzyszeniem, a członkowie to rodzice dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, zwracają się z ogromną prośbą o wsparcie w postaci darowizny lub wszelkiego typu materiałów do pracy z dziećmi, ale także wyposażenia które bardzo ułatwi nam pracę. 
Dzięki Państwa pomocy pomogą dzieciakom stworzyć miejsce, gdzie przy wspólnych grach i zabawach zawiążą nowe znajomości i stworzą pozytywne relacje.

Poprzez pracę z materiałami i wspólną zabawę będą się również rehabilitować, bo nawet gra planszowa czy zabawa farbkami bądź piaskiem kinetycznym staje się również przyjemną rehabilitacją dla tych dzieci.

 

Czytaj więcej...

Bezpłatne warsztaty informacyjne - "Praca z EURESem – Twoim sukcesem!"

Bezpłatne warsztaty informacyjne

- "Praca z EURESem – Twoim sukcesem!"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na bezpłatne warsztaty informacyjne dla przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego . Warsztaty są realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Pracaz EURESem – Twoim sukcesem! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy / Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES.

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Liczba uczestników w grupie wynosi 20 osób reprezentujących 10 firm tj. 2 osoby reprezentują 1 firmę.

Zakres tematyczny warsztatów informacyjnych jest następujący:

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usług cateringowych na „Spotkaniach Wigilijnych” w 2018 roku

ZAPYTANIE  OFERTOWE
na wykonanie usług cateringowych na „Spotkaniach Wigilijnych” w 2018 roku

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jastrzębie-Zdrój
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Opolska 9,   44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 43-49-657  fax 32 47 40 146

II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe na „Spotkaniach Wigilijnych”. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowania dań gotowych, dostawę do OPS oraz obsługę spotkań wigilijnych dla max. 60 osób podzielona na 2 dni tj. 18.12.2018r. (35 osób)  oraz 19.12.2018r. (25 osób). Ilość osób może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, jednak nie więcej niż o 5 osób w każdym ze wskazanym dniu.

1. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewnia następujące potrawy:

 • barszcz czerwony z uszkami
 • pierogi z kapustą i grzybami
 • potrawa rybna
 • ryba smażona
 • sałatka warzywna
 • sałatka rybna
 • kapusta świąteczna
 • tymbaliki drobiowe
 • kompot z suszu
 • ciasto 2 rodzaje np. sernik, makowiec, piernik
 • pieczywo
 • kawa, herbata, cukier
 • paczka świąteczna (owoce, słodycze)

2. Zapewnienie dekoracji, obrusów, serwetek, zestawy ceramicznej dostosowanej do dań i napoi wymienionych w punkcie 1, wraz z kompletem sztućców metalowych.

3. Obsługa „Spotkania Wigilijnego” polegać będzie na zapewnieniu co najmniej 1 osoby do obowiązków której będzie zastawienie oraz ustrojenie stołu wigilijnego, a także podanie dań oraz posprzątanie zastawy.

III. TERMIN  i  MIEJSCE  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

18 grudzień 2018r.  godz. 12.00 oraz 19 grudzień 2018r.  godz. 12.00
Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9

IV. KRYTERIUM  OCENY

100% cena. Najwyżej oceniona zostanie oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny brutto.
Max cena brutto dla 1 osoby – 80 zł.

V. SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY,  MIEJSCE  I  TERMIN  ZŁOŻENIA

Pisemną ofertę cenową (zgodnie z załączonym wzorem) prosimy złożyć w dowolny sposób spośród podanych  poniżej form w terminie do 6 grudnia 2018r. do godz. 12.00
pisemnej na adres Zamawiającego
faksem na numer 32 47 40 146
w wersji elektronicznej na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
W przypadku złożenia oferty cenowej faksem lub elektronicznie, zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia oryginałów w momencie wyboru oferty.

VI. WYBÓR  OFERTY

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia: 7 grudnia 2018r. (piątek)
2. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej wszystkie strony biorące udział w postępowaniu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do Oferentów o wyjaśnienia treści oferty lub wezwania do uzupełnienia dokumentów.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

VII. SPOSÓB  PŁATNOŚCI – w całości po wykonaniu pełnego zamówienia
Należność zostanie wypłacona Wykonawcy przelewem w terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki:
Download this file (WIGILIA2018_zal1.docx)WIGILIA2018_zal1.docx11 Kb