Jumpmenu Module


 

Aktualności

Oferta pracy - pracownik socjalny

Oferta pracy:

Informacja o pracodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój ul.Opolska 9

Osoba kontaktowa: Małgorzata Bryła

Tel: 32 4349659, fax 32 4740146, I piętro pok.57

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju zatrudni osobę na stanowisko Pracownik socjalny -1/2 etatu

 

Warunki:

 • Praco od 7:30-15:30

 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój , ul.Opolska 9

 • Nazwa stanowiska: pracownik socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju)

 • Wymagane wykształcenie: zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2017 poz.1769 z późn.zm.)

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę

Czytaj więcej...

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały i projekt uchwały, dotyczącej ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały i projekt uchwały, dotyczącej ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych  zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Oferta pracy na stanowisko opiekuna w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn

Oferta pracy:

Informacja o pracodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój ul.Opolska 9

Osoba kontaktowa: Małgorzata Bryła

Tel: 32 4349659, fax 32 4740146, I piętro pok.57

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju zatrudni osobę na stanowisko opiekuna w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn -3/4 etatu z wykształceniem minimum średnim w okresie od 01.10.2018r. do 31.03.2019r.

Mile widziane szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Informacja

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9, reprezentowany przez Dyrektora. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: iodo(małpka)ops.jastrzebie.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres przeprowadzenia rekrutacji. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie Pani / Pana dobrowolnej zgody. Składając podanie o pracę, zgadzacie się Państwo na dobrowolne przekazanie tych informacji do administratora danych osobowych. Informujemy, że bez poniższego oświadczenia Pani / Pana aplikacja nie zostanie rozpatrzona, a wszelka dokumentacja zostanie niezwłocznie zniszczona.

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju 44-335, ul. Opolska 9 w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)."

Oferta pracy - pracownik socjalny

OFERTA PRACY:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizacji projektu unijnego RPO WSL 9.1.6. pn.:„O krok do przodu” zatrudni na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze ½ etatu z wymaganym wykształceniem (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

Osoba do kontaktu: Małgorzata Bryła

Tel: 32 4349659, fax 32 4740146, I piętro pok.57

Zakres wykonywanej pracy:

 1. Pomoc uczestnikom projektu „O krok do przodu”  RPO WSL 9.1.6 we wzmacnianiu i odzyskaniu przez nich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie (wspieranie, motywowanie oraz wspomaganie w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej),
 2. Pomoc w określeniu ścieżki reintegracji uczestników projektu,
 3. Rekomendacja osób do udziału w projekcie,
 4. Kierowanie zrekrutowanych osób do Klubu Integracji Społecznej,

  Czytaj więcej...

Oferty pracy - psycholog

Oferta pracy:

Informacja o pracodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój ul.Opolska 9

Osoba kontaktowa: Małgorzata Bryła

Tel: 32 4349659, fax 32 4740146, I piętro pok.57

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju zatrudni osobę na stanowisko Psycholog -1 etat

Warunki:

 • Zmianowość: praca na 2 zmiany (7:30-15:30, 10:30-18:30)
 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój , ul.Opolska 9
 • Nazwa stanowiska: psycholog (w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju)
 • Wymagane wykształcenie: wyższe
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo
 • Data rozpoczęcia zatrudnienia: od zaraz
 • Okres zatrudnienia: na czas zastępstwa

 

Czytaj więcej...

Zaproszenie FunBus

WIADOMOŚĆ NADESŁANA: