Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.), informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 18.10.2012 r. na zadanie pn: „Świadczenie usług opiekuńczych” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

„SERCE”

Stanisława Fac

ul. Harcerska 14b/3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

Wybór oferty "Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom"

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2126.11.2012 r. na zadanie pn: „Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom, dzieciom, mężczyznom” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez :

W ramach części I: Chrześcijańskie stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze

W ramach części II: Chrześcijańskie stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze

Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadamiamy, że w dniu 29.11.2012 r. została podpisana umowa z:

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny

ul. św. Katarzyny nr 3

44-335 Jastrzębie-Zdrój

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: „Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl

Prośba o przedstawienie oferty cenowej

Ośrodek Pomocy w Jastrzębiu-Zdroju zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę publikacji wykazanych w poniższym zestawieniu.

 

Lp Autor Tytuł Wydawnictwo Ilość
1. Thomas Gordon "Wychowanie bez porażek" PAX Instytut Wydawniczy 8 szt
2. Doug Hardy , Jacek Kardaszewski (tłumacz),Jeff Taylor „Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie metody firmy MONSTER” Wolters Kluwer Polska- OFICYNA 54 szt
3. Mark Leary „Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 54 szt
4. Chandler Steve „100 sposobów motywowania siebie” Wydawnictwo Studio EMKA 54 szt
5. Sylwia Sądowska „Jak pisać CV i list motywacyjny” Wydawnictwo Literat 54 szt

 

Pełna treść oferty wraz z terminem znajdują się w załączniku.

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż do 30.11.2012r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON - sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

 

Wnioski do wypełnianie znajdują się tutaj.

Wybór oferty "Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 21.11.2012 r. na zadanie pn: „Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej” za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez : Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny ul. św. Katarzyny nr 3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Szczegóły znajdują się w załączniku poniżej.