Aktualności

Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Dotyczy:  Przetarg nieograniczony pn. „Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn. . „Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”

 

Termin składania ofert: 21.11.2012r. do godz. 12:00 pok. 57

Termin otwarcia ofert: 21.11.2012r. o godz. 12:15 pok. 57

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację wyjazdu edukacyjnego do Krakowa według zasad określonych w załączonym wzorze umowy. Do oferty dołączyć należy aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Ofertę cenową należy przedłożyć do dnia 30.10.2012r. do godziny 14:00  w siedzibie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej; ul. Opolska 9; 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Informacje  pod numerem telefonu:  32  43 49 663.

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. ,,Świadczenie usług opiekuńczych”

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 18.10.2012r. do godz. 12:00 – Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9  44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 57

 

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT: 18.10.2012r. godz. 12:15 - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9  44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój 57

Ogłoszenie

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU

"AKTYWNY SAMORZĄD"

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

MOGĄ DO

30 WRZEŚNIA 2012R.

SKŁADAĆ WNIOSKI O

PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA W ZAKRESIE:

  • PRZYSTOSOWANIA SAMOCHODU DLA POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  • ZAKUPU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
  • ZAKUPU URZĄDZEŃ LEKTORSKICH, BRAJLOWSKICH
  • ZAKUPU I NAPRAWY WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
  • KURSU PRAWA JAZDY

 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ

OD PON-PT W GODZ. 7:30-15:30

POD NUMEREM TEL. (32) 434 96 49

LUB

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. OPOLSKA 9 (POK. NR 49)

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadamiamy, że w dniu 29.08.2012r. została podpisana umowa z:

PHU APUS ROBERT MELLER

ul. Gruszowa 9

42-200 Częstochowa

w sprawie realizacji zadania pod nazwą: Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu „O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską                   w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest dostępna na stronie internetowejwww.bip.jastrzebie.pl

informacja o przetargu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS”.

Termin składania ofert: 13.08.2012 r. godz. 12:00 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin otwarcia ofert : 13.08.2012 r. godz. 12:15 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.