Aktualności

informacja o unieważnieniou przetargu

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS”.

Przetarg nieograniczony pn. ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS”.

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: ,,Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS”.

Termin składania ofert: 26.07.2012 r. godz. 12:00 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Termin otwarcia ofert : 26.07.2012 r. godz. 12:15 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Przetarg nieograniczony pn. nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu” współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS”

Na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl znajduje się ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego pn. nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej projektu ,,O krok do przodu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS”

 

Termin składania ofert: 26.07.2012 r. godz. 12:00 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Termin otwarcia ofert : 26.07.2012 r. godz. 12:25 w pokoju nr 57 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Przyjęcie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zgodnie załącznikiem do Uchwały NR XVIII.160.2011 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ.

Załączniki:
Download this file (statut.pdf)statut.pdf4327 Kb

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r., z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 12.03.2012 r. na zadanie pn:

,,Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej”

 

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przedstawia odpowiedzi na pytania o udzieleniu zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego pod nazwą "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej".

Informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (załącznik.doc)załącznik.doc36 Kb