Jumpmenu Module


 

Aktualności

Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży

Informacja o zmianie treści SIWZ, publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz publikacji odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony pn "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej"

Ogłoszenie o zamówieniu "Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej".

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wydawanie gorącego posiłku

Informuję, iż w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 11.04.2011 r. na zadanie pn: Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony pn "Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"

Ogłoszenie o zamówieniu "Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wydawanie gorącego posiłku

Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Czytaj więcej...

Informujemy, iż trwa program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi.

Program wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

Czytaj więcej...