Aktualności

Przetarg nieograniczony pn "Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"

Ogłoszenie o zamówieniu "Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej".

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wydawanie gorącego posiłku

Wydawanie gorącego posiłku lub porcji suchego prowiantu osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Czytaj więcej...

Informujemy, iż trwa program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi.

Program wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

Czytaj więcej...