Jumpmenu Module


 

Aktualności

GKS Jastrzębie dołączył do kampanii Biała Wstążka

Kampania Biała Wstążka

25 listopada po raz czwarty w Jastrzębiu –Zdroju, rusza kampania społeczna ,,Biała Wstążka”, która potrawa do 30 listopada 2019 r. To największa na Świecie akacja, będąca symbolem sprzeciwu przemocy wobec kobiet. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspierania działań na rzecz jej przeciwdziałania, promowania wzorców mężczyzn którzy nie krzywdzą a chronią. Jest to kampania mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

Biała wstążka symbolizuje osobiste zobowiązanie mężczyzny, że nigdy nie będzie stosował, akceptował lub milczał w kwestii przemocy wobec kobiet i będzie reagował widząc przemoc wobec nich.

Głównym organizatorem kampanii ,,Biała Wstążka”  jest Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Jastrzębia Zdroju. W tegoroczną kampanie szeroko włączyli się również: Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy, Komenda Miejska Policji, Urząd Miasta – Wydział Edukacji i Dialogu Społecznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Klub Sportowy GKS Jastrzębie.

 


Życzenia

ŚDS – trwa nabór uczestników

W naszym mieście powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Budynek przy ul. Szkolnej 1 dostosowywany jest do potrzeb placówki, a pracownicy OPS-u prowadzą nabór chętnych do uczestnictwa w zajęciach.

Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy może być osoba niepełnosprawna powyżej 18. roku życia, która z powodu choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej, innych przewlekłych zaburzeń psychicznych lub ze spektrum autyzmu, ma trudności w codziennym funkcjonowaniu. Osoba taka powinna mieszkać w Jastrzębiu-Zdroju

Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka wsparcia dziennego. Będą w niej świadczone usługi w zakresie indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi, a także treningów umiejętności społecznych. Polegać będą one na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych czynności i funkcjonowania w życiu społecznym.

Przed wydaniem decyzji o skierowaniu do placówki, pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy. Za uczestnictwo może być pobierana odpłatność w wysokości 5% dochodu rodziny. W przypadku, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 300% odpowiedniego kryterium, korzystanie z usług ŚDS jest nieodpłatne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 59, 64 lub telefonicznie pod nr 32 43 49 659 lub 32 43 49 664.

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

Pod numerem telefonu 800 080 222 uruchomiona została całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Infolinię obsługują doświadczeni pracownicy Fundacji ITAKA w ramach realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie przez specjalistów bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii interwencyjno – informacyjnej

z zakresu zdrowia psychicznego i zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży

ze szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zadanie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 

Jesteś dzieckiem lub nastolatkiem:

masz problemy w szkole lub w domu?
potrzebujesz z kimś porozmawiać?
czujesz się przygnębiony?
jesteś ofiarą przemocy?
myślisz, że „jest z Tobą coś nie tak”?

 

Jesteś rodzicem lub opiekunem:

masz problem z dzieckiem, dorastającym
nastolatkiem i nie wiesz jak mu pomóc?

 

Zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię dla dzieci i młodzieży, rodziców
oraz nauczycieli i
skorzystaj z pomocy!

Pochówek dzieci martwo urodzonych 05 listopada 2019 r.

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH BEZ WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA CIĄŻY,NIE POCHOWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy

pochówek dzieci martwo urodzonych  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,

W okresie od: 14.03.2019, 26.04.2019,20,06.2019,25,06.2019,27,06.2019,28,06.2019,02,07.2019,04,07.2019,

09,07.201910,07.2019,12,07.2019,13,07,2019,14,07.2019,15,07.2019,16,07.2019,

18,07.2019,19,07.201925,07,2019,30,07.2019,01,08.2019,07,08.2019,08,08.2019,

09,08.2019,11,08.2019,16,08.201930,08.2019,31,08.2019,03,09.2019,05,09.2019,

11,09.2019,16,09.2019,17,09.2019,20,09.2019,31,09.2019,23,09.2019,11.10.2019,

14.10.2019.17.10.2019.23.10.2019.25.10.2019.

odbędzie się we Wtorek 05.11. 2019r. o godz.10.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Bliższe informacje pod nr tel.032 43 49 643  lub 032 43 49 663.