Jumpmenu Module


 

Aktualności

Nagroda IDOLa w kategorii Urząd województwa śląskiego 2019

 

Miło nam jest poinformować Państwa, że Fundacja Szansa dla Niewidomych wyróżniła Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju nagrodą IDOLa w kategorii Urząd województwa śląskiego 2019.

 

Doceniono wybitne zaangażowanie placówki w pomoc osobom z niepełnosprawnością na terenie Miasta Jastrzębie – Zdrój oraz dostosowanie przestrzeni architektonicznej i usprawnianie komunikacji z osobami niepełnosprawnymi.

 

Nagrody IDOLa zostały wręczone w trakcie Konferencji „Jesteśmy razem! Świat dotyku  i dźwięku. REHA Regionalna w ramach REHA for the Blind in Poland”.

 

Jest to szczególne wyróżnienie ponieważ jest przyznawane przez beneficjentów Fundacji, którzy skorzystali z pomocy Ośrodka. I to jest dla nas najcenniejsze.

 

Przyznanie takiej nagrody jest dowodem uznania nie tylko dla Ośrodka, ale głównie dla jego pracowników, którym bardzo dziękuję za zaangażowanie w niesieniu pomocy – czasem nawet ponad standard.

 

 

Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej

 


OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Informacje o pracodawcy :

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9

Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

Ogłasza nabór na stanowisko:

asystent rodziny

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etat, zatrudnienie od 01.10.2019r.

 

Czytaj więcej...

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 

INFORMACJA

W DNIACH 19, 20. 09. 2019 r.


PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


CZYNNY BĘDZIE: 7:30 – 15:30

OFERTA PRACY - Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się

OFERTA PRACY

Pracodawca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Główne obowiązki:

- Nadzór i monitorowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia.

- Przygotowywanie modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia.

- Prowadzenie procesu usamodzielnienia z mieszkańcami mieszkań chronionych.

- Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych.

- Realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

Wykształcenie:

- Wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych (np. pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, resocjalizacja).

Wymagania konieczne:

Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.).

Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odnośnie usamodzielniania wychowanków (Dz.U. 2019 poz. 1111 z późn. zm.).

 

Wymagania pożądane:

- Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą – minimum rok.

 

Czytaj więcej...

OFERTA PRACY - asystent osoby niepełnosprawnej

OFERTA PRACY

Pracodawca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłasza nabór na stanowisko: asystent osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

Zakres zadań m. in.:

Zakres usług asystenckich uzależniony będzie od faktycznego stanu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Konieczne jest zindywidualizowane podejście.

 1. Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej.

 2. Doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.

 3. Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.).

 4. Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.

 5. Planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osoby niepełnosprawnej.

 6. Włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

 7. Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych oraz ich ewaluacji.

 8. Prowadzenie indywidualnych rozmów, pogadanek i warsztatów z rodzinami/opiekunami osób niepełnosprawnych.

Wykształcenie:

 • ukończone szkolenie w zawodzie asystent osób niepełnosprawnych o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (z. U. z 2017r. poz. 860 z późn. zm.)

Wymagania konieczne:

 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.).

 • Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172 z późn. zm.).

Wymagania pożądane:

 • Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi- minimum rok.

 

Czytaj więcej...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju zatrudni osobę na stanowisko Psycholog

Oferta pracy:

Informacja o pracodawcy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój ul.Opolska 9

Tel: 32 4349657, fax 32 4740146, I piętro pok.57

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju zatrudni osobę na stanowisko Psycholog -1 etat

 

Warunki:

 • Zmianowość: praca na 2 zmiany (7:30-15:30, 10:30-18:30)

 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój , ul.Opolska 9

 • Nazwa stanowiska: psycholog (w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju)

 • Wymagane wykształcenie: wyższe

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

 • Data rozpoczęcia zatrudnienia: od zaraz

 • Okres zatrudnienia: na czas zastępstwa

 

Czytaj więcej...