Jumpmenu Module


 

Aktualności

Zbiórka na rzecz dzieci Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego "Betlejem"

Radca Prawny Rodziny Zastępcze

UWAGA Rodziny Zastępcze

Projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

  • Autoprezentacja

  • Organizacja czasu pracy

  • Cele, reguły, konsekwencje

  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników

 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

 4. materiałów szkoleniowych;

 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza rodziny zastępcze na cykl warsztatów/szkoleń

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza

rodziny zastępcze na cykl warsztatów/szkoleń

 

 

LIPIEC

 

16.07.2019r. godz. 16:00-19:00

Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania” CZĘŚĆ 1

 

23.07.2019r. godz. 16:00-19:00

Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci z opóźnieniami rozwojowymi we wszystkich obszarach funkcjonowania dziecka”

 

30.07.2019r. godz. 16:00- 19:00 „Znaczenie rodziny biologicznej w życiu dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, oraz zadania opiekunów zastępczych”

 

 

 

SIERPIEŃ

 

13.08.2019r. godz. 16:00-19:00 „Efektywne funkcjonowanie w sytuacji stresu oraz konfliktu”

 

20.08.2019r. godz. 16:00-19:00

Trening kompetencji i umiejętności wychowawczych w rodzinie zastępczej, czyli jak zrozumieć nastolatka”

 

27.08.2019r. godz. 16:00-19:00 Właściwa komunikacja między rodzicem a dzieckiem oraz stosowanie pochwał i nagród” – jak mówić, żeby dzieci słuchały oraz jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły.

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

 

10.09.2019r. godz. 9:00-12:00 „Alkoholizm rodziców biologicznych oraz jego skutki dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej”

 

17.09.2019r. godz. 9:00-12:00 „Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania” CZĘŚĆ 2

 

24.09.2019r. godz. 9:00-12:00 „Uzależnienia od multimediów: telefon, komputer, tablet- jak je rozpoznać i jak pomóc dziecku”Wszystkie spotkania będą odbywały się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Opolskiej 9 w sali szkoleniowej nr 25.

Całość warsztatów i szkoleń finansowana w 100% w ramach realizacji projektu” Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach szkoleń i warsztatów zapewniamy wszystkim uczestnikom serwis kawowy.