Jumpmenu Module


 

Aktualności

Świadczenia Dobry Start

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy
pochówek dzieci martwo urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,

W okresie od: 01.02.2019,  04.04.2019, 08.04.2019, 09.04.2019, 11.04.2019, 15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019, 18.04.2019, 19.04.2019, 21.04.2019, 23.04.2019, 24.04.2019, 25.04.2019, 26.04.2019, 29.04.2019, 01.05.201904. 05.2019, 07.05.2019, 09.05.2019, 10.05.2019, 11.05.2019, 16.05.2019, 20.05.2019, 21.05.2019, 22.05.2019, 25.05.2019, 28.05.2019, 30.05.2019, 31.05.2019, 01.06.2019, 04.06.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 14.06.2019, 18.06.2019, 19.06.2019 .

nie pochowanych przez osoby uprawnione odbędzie się w
Czwartek 11.07.2019r.o godz.13.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Bliższe informacje pod nr tel.032 43 49 643  lub 032 43 49 663.

Oferta Pracy - asystent osoby niepełnosprawnej

OFERTA PRACY

Pracodawca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłasza nabór na stanowisko: asystent osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo w wymiarze 3/4 etatu w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Główne obowiązki:

 1. Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej.
 2. Doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.
 3. Diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.).
 4. Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.
 5. Planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osoby niepełnosprawnej.
 6. Włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.
 7. Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych oraz ich ewaluacji.
 8. Prowadzenie indywidualnych rozmów, pogadanek i warsztatów z rodzicami/opiekunami osób niepełnosprawnych.

Wykształcenie:

 • ukończone szkolenie w zawodzie asystent osób niepełnosprawnych o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (z. U. z 2012r. poz. 184 z późn. zm.)

Wymagania konieczne:

 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).
 • Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.).
 • Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 511 z późn. zm.).

 

Wymagania pożądane:

 • Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi- minimum rok.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe, a jeżeli są wymagane to również wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę.

 

Czytaj więcej...

FIT DAY

Życzenia