Jumpmenu Module


 

Aktualności

Punkt Interwencji Kryzysowej

Uprzejmie informujemy, iż


w dniu 31.05.2019


Punkt Interwencji Kryzysowej


będzie czynny


do godz. 15.30

Ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się.

OFERTA PRACY

Pracodawca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

Ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun do mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób usamodzielniających się.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Główne obowiązki:

- Nadzór i monitorowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia.

- Przygotowywanie modyfikacji indywidualnych programów usamodzielnienia.

- Prowadzenie procesu usamodzielnienia z mieszkańcami mieszkań chronionych.

- Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych.

- Realizacja zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

 

Wykształcenie:

- Wykształcenie wyższe z zakresu nauk społecznych (np. pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, resocjalizacja).Wymagania konieczne:

Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2018, poz. 822).

Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.).

Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odnośnie usamodzielniania wychowanków (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.).

 

Wymagania pożądane:

- Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą – minimum rok.

 

 

Czytaj więcej...

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni kierowcę samochodu osobowego

Wymiar czasu pracy: 1 etat - przewidywany termin zatrudnienia 01.07.2019 r.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

- bezpieczna i bezkolizyjna jazda samochodem służbowym marki Volkswagen Transporter Kombi

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego

- dbanie o powierzony do eksploatacji samochód tj.:

- staranna obsługa  pojazdu (OC),

- sprawdzanie stanu technicznego pojazdu (oględziny zewnętrzne),

- tankowanie pojazdu,

- utrzymywanie pojazdu w należytej czystości,

- kompletowanie przed rozpoczęciem jazdy odpowiedniej dokumentacji osobistej i pojazdu

- przestrzeganie ustalonego czasu pracy

- prawidłowe rozliczanie paliwa

- prawidłowe wypełnianie kart drogowych i terminowe ich rozliczanie

- przewóz pracowników

 

 

Czytaj więcej...

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

 

Informujemy że

W dniach 23 – 24.05.2019r.

Punkt Interwencji Kryzysowej będzie nieczynny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w związku z realizacją projektu „SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” w ramach RPO WSL 9.2.5. zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika socjalnego w 2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w związku z realizacją projektu „SOS dla Seniora- dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” w ramach RPO WSL 9.2.5. zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika socjalnego w 2019 roku następnie w okresie 01.01.2020- 31.12.2021r. w wymiarze ½ etatu.

Wymagania:

  • wykształcenie zgodne z ustawą o pomocy społecznej
  • samodzielność, dobra komunikatywność
  • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi

 

Czytaj więcej

ZBIÓRKA ŚRODKÓW I PRZYBORÓW HIGIENICZNYCH DLA BEZDOMNYCH