Jumpmenu Module


 

Aktualności

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

DNIA 23.06.2017
PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CZYNNY BĘDZIE :
OD 7.30 DO 15.30

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

INFORMACJA NADESŁANA

 

Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ.
Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać płatne badanie. W czasie trwania akcji koszt badania wynosi 80 zł (bez skierowania).

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Rozpoczęcie procedury naboru członków do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym

PREZYDENT MIASTA OGŁASZA

 

Rozpoczęcie procedury naboru członków do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym na okres VII 2017r do VII 2020r
W nawiązaniu do zapisów art. 6 ust 2 pkt 4 i art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r(Dz.U Nr 180 poz. 1493 z 2005r. z późn.zm.), Uchwały Nr III.24.2011 Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zadaniem gminy jest tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zadaniem Zespołu będzie prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W skład Zespołu winni wejść przedstawiciele szeregu instytucji, jednostek organizacyjnych pomocy, organizacji pozarządowych, istotnych dla funkcjonowania Zespołu.
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze do rozwiązywania indywidualnych przypadków. Powołane będą w trybie pilnym, aby ich działania podjęte w ramach interwencji były skuteczne.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego zostaną powołani przez Prezydenta Miasta, a zakres działania Zespołu określi Porozumienie zawarte między Prezydentem a podmiotem, który reprezentuje członek zespołu.
W związku z tym proszę o wytypowanie osoby, której decyzje pozwolą na podejmowanie szybkich działań na rzecz osób, rodzin dotkniętych przemocą.
Osoby do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym proszę zgłaszać pisemnie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju ul. Opolska 9 p.57, I piętro do dnia 16.06.2017r.

Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska

INFORMACJA NADESŁANA

 

Projekt "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska", realizowany przez Fundację Imago w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Chorzowie i Zabrzu oraz firmami Ronal GmbH i BSW gGmbH.

 

W ramach projektu osoby niepracujące do 35 roku życia, mieszkające w woj. śląskim mają możliwość odbyć 2-miesięczny staż w Niemczech w zawodach produkcyjnych i technicznych, takich jak np. automatyk, spawacz, mechatronik, operator obrabiarek CNC, elektryk, magazynier i wiele innych. Dodatkowo, przed wyjazdem uczestnicy biorą udział w kursie j. niemieckiego, warsztatach z umiejętności społecznych i multikulturowych, a po powrocie do kraju mogą skorzystać z dodatkowych wybranych kursów lub pośrednictwa pracy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Najbliższy wyjazd planujemy w czerwcu 2017 r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Załączniki:
Download this file (plakat_JNS.pdf)plakat_JNS.pdf2042 Kb

„W drodze po sukces”

INFORMACJA NADESŁANA

 

Przesyłam informacje o projekcie „W drodze po sukces”, projekt przewiduje przeszkolenie 120 osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku powyżej 29 lat (ukończone 30 lat), które należą do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie, co najwyżej ponadgimnazjalne), osoby w wieku 50+.

 

W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie:

 • Indywidualne sesje z doradcą zawodowym;
 • Grupowe doradztwo zawodowe;
 • Indywidualne sesje z doradcą zawodowym:
  Moduł I – 36 osób: Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III; Operator ładowarki jednonaczyniowej; dodatkowo dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kat. B, kurs prawa jazdy;
  Moduł II – 36 osób:
  24 z 36 osób:Prawo jazdy kat. C; Prawo jazdy kat. CE; Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy; Operator żurawia przeładunkowego HDS;
  12 z 36 osób:Prawo jazdy kat. C; Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy; Operator żurawia przeładunkowego HDS; Operator wózków widłowych;

  Czytaj więcej...