Jumpmenu Module


 

Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni w okresie czerwiec- wrzesień

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju  zatrudni w okresie czerwiec- wrzesień 2017 roku w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika socjalnego z wymaganym wykształceniem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w ramach projektu 9.2.5 „BEZPIECZNIE WE WŁASNYM DOMU - nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego”

 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów unijnych

Zakres wykonywanej pracy:

 1. Rekrutacja grupy docelowej projektu.
 2. Pomoc w tworzeniu sieci pomocowej.
 3. Informowanie klientów Ośrodka o usłudze.
 4. Analiza kwalifikowalości do udziału w projekcie.
 5. Udział w spotkaniach z siecią pomocową.
 6. Pomoc uczestnikom projektu w zakresie umiejętności korzystania z wsparcia teleopieki (wspieranie, informowanie).
 7. Sporządzanie wywiadów środowiskowych i kontraktów socjalnych.
 8. Monitoring i ewaluacja uczestników projektu.
 9. Kompletowanie danych statystycznych do analiz niezbędnych w realizacji projektu.
 10. Realizacja projektu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, regulaminem projektu oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego.
 11. Kompletowanie niezbędnych dokumentów i innych materiałów wynikających z formalnych wymogów niezbędnych do realizacji projektu.
 12. Pomoc w opracowaniu zakresu tematów szkoleń dla grup pomocowych w ramach projektu.
 13. Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych, zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem, uszkodzeniem, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem, udostępnieniem osobom nie upoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną.
 14. Prowadzenie teczek indywidualnych uczestników projektu oraz kompletowanie dokumentacji projektowej.
 15. Pomoc w monitorowaniu postępów projektu.
 16. Współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie
 2. CV
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury rekrutacji

Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej; ul. Opolska 9; 44-335 Jastrzębie- Zdrój, pokój 59 w terminie do dnia 15.05.2017r.

Osoba do kontaktu: Helena Nowak tel. 32 4349659, pok. 59, I piętro

OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA

INFORMACJA NADESŁANA

 

Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów umowy pragniemy poinformować, iż Firma JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z Fundacją AD INFINITUM w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymała dofinansowania na realizacje projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA (WND-RPSL.09.01.05-24-0622/16-002). Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018.

 

Informacje szczegółowe w załącznikach.

 

NADAWCA:

KINGA ZIEMKIEWICZ

Asystent Projektu
ul. Mickiewicza 33/50
60-837 Poznań
Tel. 536-453-240
Fax. (0-61) 654 90 30
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Poradnictwo prawne przewidziane dla rodzin zastępczych

Ogłoszenie

W dniu 08.05.2017r w godz. 16.00 do 18.00  istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa prawnego przewidzianego dla rodzin zastępczych z terenu Jastrzębia – Zdroju. Aby skorzystać z pomocy prawnej należy umówić się pod nr telefonu: 032 43 49 628.

Aktywność i Niezależność – program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia

INFORMACJA NADESŁANA

 

Uprzejmie informujemy, że Forbis Sp. z o.o. wraz z partnerem Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich realizuje projekt :

 

Aktywność i Niezależność – program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do osób do 29 roku życia, które opuściły w ciągu ostatniego roku zakład karny lub areszt śledczy i zamieszkują, na stałe lub tymczasowo, teren województwa opolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego

Załączniki:
Download this file (informacje szczegolowe.pdf)informacje szczegolowe.pdf346 Kb

Czytaj więcej...

"Śląska akademia budowlana”

Śląska akademia budowlana” to projekt skierowany jest do 384 osób dorosłych z obszaru województwa śląskiego zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

 • kobiety lub osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia;
 • Osoby pracujące o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby z niepełnosprawnościami nieaktywne zawodowo
 • dla szkoleń: Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych oraz Elektryk budowlany ze specjalnością montera systemów fotowoltaicznych - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku instalatora lub posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie tematyki będącej przedmiotem danego szkolenia;dla szkoleń Autodesk Inventor  i Autodesk Revit Architecture  - minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektonicznego/budowlanego lub posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi programów projektowych AutoCAD oraz znajomość środowiska Windows.


W ramach projektu przewiduje się realizację kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zgodnych z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Szkolenia będą równoległe prowadzone w dwóch blokach tematycznych:

KURSY DLA INSTALATORÓW BUDOWLANYCH:

 

 • Kurs A Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych
 • Kurs B Elektryk budowlany ze specjalnością montera systemów fotowoltaicznych


KURSY DLA PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH:

 

 • Kurs C Autodesk Inventor
 • Kurs D Autodesk Revit Architecture

 

W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w następujących kursach:
KURSY DLA INSTALATORÓW BUDOWLANYCH: Elektryk budowlany ze specjalnością montera sieci światłowodowych (64 h) – w przypadku pozytywnego zdania egzaminów uczestnicy uzyskają świadectwa kwalifikacji E i D dla Grupy I potwierdzające uzyskanie uprawnień zawodowych ważnych na 5 lat Elektryk budowlany ze specjalnością montera systemów fotowoltaicznych (64 h) – w przypadku pozytywnego zdania egzaminów UP uzyskają świadectwa kwalifikacji E i D dla Grupy I potwierdzające uzyskanie uprawnień zawodowych ważnych na 5 lat

KURSY DLA PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH: Autodesk Inventor – poziom podstawowy i zaawansowany (42 h) -  w przypadku pozytywnego zdania egzaminów uczestnicy uzyskają certyfikaty Autodesk Inventor Professional - Certified Professional

Autodesk Revit Architecture - poziom podstawowy i zaawansowany (42 h) - w przypadku pozytywnego zdania egzaminów uczestnicy uzyskają certyfikaty Autodesk Revit Architecture - Certified Professional

Godziny otwarcia Punktu Interwencji Kryzysowej

 

 

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 14.04.2017
Punkt Interwencji Kryzysowej
czynny będzie w godzinach:
od 7.30 – do 17.00