Jumpmenu Module


 

Aktualności

Kursy EFS

Oferta pracy - asystent rodziny

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni osobę na stanowisko asystent rodziny w wymiarze 1 etat

Czytaj więcej...

OFERTA PRACY - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9
Osoba kontaktowa : Helena Nowak tel. 32 434 96 59, fax. 32 474 01 46

Informacje o ofercie pracy:
Liczba stanowisk – 1
Nazwa stanowiska : Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Wynagrodzenie  : ok. 2100 brutto
Rodzaj umowy : umowa o pracę - zastępstwo
Wymagane wykształcenie: zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Art. 78)
Zakres wymagań: zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Art. 77)

 

Oferta ważna o zaraz

Oferta pracy - pracownik socjalny

OFERTA PRACY
Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Osoba kontaktowa: Helena Nowak
Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju zatrudni osobę na zastępstwo  na stanowisko pracownika socjalnego z wymaganym wykształceniem zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

 

Zakres wykonywanej pracy pracownika socjalnego:

  • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
  • Praca socjalna.
  • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom/rodzinom.
  • Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów.
  • Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, instytucjami, organizacjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

    Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług cateringowych na „Spotkaniach Wigilijnych” w 2017 roku

  1. I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Jastrzębie-Zdrój

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Opolska 9,   44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 43-49-657  fax 32 47 40 146

 

  1. II. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe na „Spotkaniach Wigilijnych”. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowania dań gotowych, dostawę do OPS oraz obsługę spotkań wigilijnych dla max. 55 osób podzielona na 2 dni tj. 19.12.2017r. (35 osób)  oraz 21.12.2017r. (20 osób). Ilość osób może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, jednak nie więcej niż o 5 osób w każdym ze wskazanym dniu.

Czytaj więcej...