Jumpmenu Module


 

Aktualności

W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz Zarządzenie Nr Or – IV.0050.29.2017 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie konsultacji projektu w/w uchwały.

Załączniki:
Download this file (projekt_uchwaly_zarzadzenie.pdf)projekt_uchwaly_zarzadzenie.pdf2139 Kb

Oferta pracy - konserwator

Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9
Osoba kontaktowa: Helena Nowak
Tel. 32 434 96 57, fax 32 474 01 46, pok. 57, I piętro

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju  zatrudni konserwatora - umowa zlecenie.

 

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie bieżących napraw i konserwacji sprzętu biurowego, gospodarczego i dokonywanie drobnych remontów i napraw w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, Noclegowni, Klubie Integracji Społecznej, mieszkaniach chronionych.
 2. Kontrola oświetlenia awaryjnego (naklejki, świetlówki, oprawy).
 3. Kontrola oświetlenia zewnętrznego.
 4. Kontrola instalacji grzewczej (kable grzewcze).
 5. Kontrola instalacji oddymiania.
 6. Kontrola instalacji CO (zawory kulowe).
 7. Kontrola instalacji wodno-kanalizacyjnej (zawory, kratki ściekowe).
 8. Kontrola instalacji odgromowej (trwałość zamocowań urządzeń).
 9. Kontrola instalacji gazowej (sprawność kotła).
 10. Kontrola pokrycia dachowego (zrzucanie śniegu).
 11. Kontrola rynien i rur spustowych (utrzymanie drożności i szczelności, zrzucanie sopli lodu).
 12. Inne prace naprawcze typu: naprawa drzwi, naprawa zawiasów, wymiana zamka drzwi, zamka w kontenerach biurkowych, naprawa półek pod klawiaturę, naprawa szaf, biurek, umywalek, krzeseł, montaż półek wiszących, montaż tablic korkowych, wymiana świetlówek, montaż korytek na kable oraz inne naprawy wynikłe w toku użytkowania budynków - Ośrodka, Noclegowni, mieszkań chronionych, Klubu Integracji Społecznej

 

Więcej informacji u osoby kontaktowej. Emeryci mile widziani.

Pomoc dla osób bezdomnych na terenie Jastrzębia–Zdroju:

Pomoc dla osób bezdomnych na terenie Jastrzębia–Zdroju:

 1. Straż Miejska – całodobowo – tel. 032 47 85 290
 2. Komenda Miejska Policji – całodobowo – tel. 032 47 87 200
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej – 7.30 do 15.30 – pok. 47 – tel. 032 43 49 647
 4. Całodobowy telefon (w sprawie osób bezdomnych) – 530 703 765
 5. Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn – 16.00 do 10.00 -  ul. Wodzisławska 15 – tel. 032 47 60 155/508 203 937
 6. Ogrzewalnia dla Bezdomnych – 18.00 do 10.00 – ul. Północna (plac targowy)
 7. Jadłodajnia – ul. Pszczyńska (przy Kościele Św. Katarzyny) – wydawanie posiłków dla osób niekorzystających z pomocy w godz. od 13.30 do 14.00
 8. Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych – 987.

Wydawanie paczek żywnościowych

Wydawanie paczek żywnościowych w godzinach
od 8.00 do 12.00
w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:


2 luty 2017  - osoby od A do G

9 luty 2017 - osoby od H do Ł

16 luty 2017 – osoby od M do R

23 luty 2017 – osoby od S do Ż


UWAGA!

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego     dla miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie

po okazaniu dowodu osobistego.

Nowa szansa na lepszą przyszłość

Oferta pracy - terapeuta uzależnień

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju  zatrudni terapeutę uzależnień- umowa zlecenie w wymiarze 96h/rok w ramach realizacji projektu „O krok do przodu” realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju  w ramach  Priorytetu IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6.  –  Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy.

Wymagania:

 1. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13.07.2006r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U.2006.132.931 z późn. zm.).
 2. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowej bądź indywidualnej w zakresie uzależnień min. 5 lat.

Do obowiązków terapeuty należeć będzie w szczególności:

 1. Prowadzenie terapii uzależnień w noclegowni (indywidualnej bądź grupowej –w zależności od potrzeb).
 2. Przygotowanie, uzgodnienie z klientem oraz na bieżąco aktualizowanie i monitorowanie - indywidualnego programu (planu) psychoterapii uzależnienia (dla każdego z klientów z osobna).
 3. Przynajmniej raz na trzy miesiące przeprowadzi wykład/ szkolenie/ spotkanie o tematyce związanej z profilaktyką uzależnień – działania informacyjno edukacyjne (może ono odbyć się w KIS i być skierowane dla szerszej grupy podopiecznych Ośrodka).
 4. Raz na trzy miesiące terapeuta przeprowadzi szkolenie dla pracowników noclegowni m. in. z zakresu:
  - prowadzenia dialogu (wywiadu) motywującego,
  - profilaktyki uzależnień,
  - zagadnień ogólnych związanych z procesem terapeutycznym i uzależnieniem.

 

Wynagrodzenie będzie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Termin składania ofert: 29 grudnia 2016 r.