Jumpmenu Module


 

Aktualności

Bezpłatne porady prawne

Informacja:


 

W dniu 14.12.2016 r.


zapraszamy rodziny zastępcze,


klientów OPS i PIK na bezpłatne porady prawne.


Konieczna rezerwacja po nr telefonów:


32 43 49 627, 32 43 49 628

Nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych

Do dnia 16.12.2016r. ogłaszamy nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym przy ul. Szarych Szeregów w Jastrzębiu – Zdroju można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w pokoju nr 57 (Sekretariat). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 032 43 49 649.

 

Do procesu rekrutacji konieczne są następujące dokumenty:

- pisemny wniosek

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do mieszkania,
- zaświadczenie lekarza psychiatry – w przypadku osoby chorej psychicznie,

- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu,

- oryginał zaświadczenia (osoby ubiegającej się) o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
- inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach,

- inne dokumenty świadczące o trudnej sytuacji socjalno – bytowe oraz zdrowotnej

 

Czytaj więcej...

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

Wydawanie paczek żywnościowych w godzinach

od 8.00 do 12.00

w niżej wyznaczonych terminach, zgodnie ze wskazaną literą alfabetu:

 

 

7 grudzień 2016 - osoby od A do G

 

12 grudzień 2016 - osoby od H do Ł

 

15 grudzień 2016 – osoby od M do R

 

20 grudzień 2016 – osoby od S do Ż

 

 

UWAGA!

 

Warunkiem otrzymania paczki jest zakwalifikowanie do wskazanej

pomocy przez pracownika socjalnego tut. Ośrodka, właściwego dla

miejsca zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc w

ramach programu.

 

Paczki żywnościowe wydawane będą wyłącznie po

okazaniu dowodu osobistego.

 

Informujemy, iż wszystkie terminy wydawania paczek z żywnością będą zamieszczane na stronie ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym ośrodka. Informacje o wydawaniu paczek można także uzyskać od pracownika socjalnego osobiście jak i telefonicznie.

Informacja o godzinach otwarcia PIKu

 

Informujemy, że Punkt Interwencji Kryzysowej dnia 18 listopada 2016 roku będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00

Konferencja pn. „Małe jest kruche. Interdyscyplinarność w pomocy dzieciom ofiarom przestępstw i krzywdzenia.“

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju  informuje, iż w dniu 21 listopada 2016 r w godz. 9.00 do 13:00 odbędzie się Konferencja

 

„Małe jest kruche. Interdyscyplinarność w pomocy dzieciom

ofiarom przestępstw i krzywdzenia.“

 

organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Komendę Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju pod patronatem Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój -
mgr Anny Hetman.

 

Konferencja będzie miała miejsce w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, sala nr 129A.

 

Adresatami Konferencji są zaproszeni przedstawiciele służb zajmujących się zawodowo problematyką przemocy domowej, patologii społecznej oraz niesieniem pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom - pedagodzy, policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, lekarze, psycholodzy.

 

Informacja dotycząca organizacji i przebiegu Konferencji dostępna 
w załączniku zamieszczonym poniżej.

Załączniki:
Download this file (program konferencji 21.11.2016.rtf)program konferencji 21.11.2016.rtf1033 Kb

Projekty „Zatrudnienie zawsze w cenie!” i „Zatrudnienie? To możliwe!"

Projekty „Zatrudnienie zawsze w cenie!”  i  „Zatrudnienie? To możliwe!” skierowane są do  osób, które:

-zamieszkują lub uczą się w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. śląskiego,
-mają ukończone 30 lat
-posiadają maksymalnie średnie wykształcenie
-są bezrobotne lub bierne zawodowo