Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Przedmiot działalności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju realizuje zadania z zakresu:

 • ustawy o pomocy społecznej,
 • rehabilitacji społecznej finansowanej ze środków PFRON,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ustawy o samorządzie powiatowym,  
 • ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • prawa zamówień publicznych.

Informacje

Liczba wyświetleń: 383
Utworzono dnia: 10.02.2023

Historia publikacji

 • 10.02.2023 09:21, Administrator
  Edycja strony: Przedmiot działalności
 • 10.02.2023 08:53, Administrator
  Dodanie strony: Przedmiot działalności