Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Struktura własnościowa i majątek podmiotu

Nieruchomości: przy ul. Opolskiej 9, w której funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przy ul. Wodzisławskiej 15, gdzie funkcjonuje Noclegownia dla Osób Bezdomnych, stanowią własność Miasta na prawach powiatu Jastrzębie – Zdrój. Nieruchomości te są oddane w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej działalności statutowej.

Ponadto pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia dziennego domu pomocy, placówki wsparcia dziennego, centrum usług społecznych są wynajmowane od Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu – Zdroju.


Mienie Ośrodka Pomocy Społecznej  stanowi własność Miasta na prawach powiatu Jastrzębie – Zdrój. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej. Ośrodek prowadzi działalność finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych oraz ustawie o rachunkowości. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Miasta na prawach powiatu Jastrzębie – Zdrój, z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa, z tytułu  realizacji programów krajowych (fundusze celowe) i unijnych (budżet Unii Europejskiej).

Informacje

Liczba wyświetleń: 364
Utworzono dnia: 10.02.2023

Historia publikacji

  • 10.02.2023 09:27, Administrator
    Dodanie strony: Struktura własnościowa i majątek podmiotu