Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jastrzębiu- Zdroju został powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy   w rodzinie dnia 10 czerwca 2010r. Powołanie Zespołu w naszym mieście nastąpiło na podstawie Zarządzenia Prezydent Miasta z dnia 27 lipiec 2011r. Tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu- Zdroju określa Uchwała Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 24 lutego 2011r.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa skład zespołu są to przedstawiciele:

  • jednostek organizacji pomocy społecznej;

  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

  • Policji;

  • oświaty;

  • ochrony zdrowia;

  • organizacji pozarządowych

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz podmiotów innych niż określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określone w ust.3, działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.