Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Magazyn żywności

CO TO JEST?

Jest to program, który zapewnia najuboższym mieszkańcom Polski pomoc żywnościową oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Celem Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 jest zmniejszenie ubóstwa poprzez bezpłatne przekazywanie najbardziej potrzebującym artykułów spożywczych lub posiłków. Organizacje lokalne przygotowują również, w ramach realizacji FEPŻ 2021-2027, działania towarzyszące dla osób zakwalifikowanych do pomocy, polegające na prowadzeniu warsztatów o różnej tematyce związanej z żywieniem oraz pokazującej możliwości wykorzystania otrzymanych artykułów spożywczych.

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 , który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, zwanego dalej FEAD.

Informacje szczegółowe na temat Podprogramu 2023 dostępne są TUTAJ - Podprogram 2023

 

KOMU PRZYSŁUGUJE?

Pomoc żywnościowa kierowana jest do osób/rodzin, które spełniają kryterium dochodowe określone na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 PLN dla osoby w rodzinie.
 

JAK I GDZIE ZAŁATWIĆ?

Aby móc skorzystać z pomocy żywnościowej FEAD należy zgłosić się do właściwego pracownika socjalnego zgodnie z ulicą zamieszkania/pobytu osoby potrzebującej w celu wypełnienia skierowania.


Żywność wydawana jest:

w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie – Zdrój z magazynu żywności

 

KONTAKT

  1. Jeżeli nie masz jeszcze przyznanej pomocy żywnościowej kontaktuj się z pracownikami Pomocy Społecznej.
  2. Jeżeli chcesz odebrać żywność kontaktuj się z pracownikami magazynu żywności tel. 32 43 49 633 w godzinach:

    Poniedziałek-Środa,Piątek: 7.30 – 15.30 oraz Czwartek: 7.30 – 17.00

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.