Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawowe usługi opiekuńcze

PODSTAWOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Co to jest?

Usługi opiekuńcze są świadczeniami o charakterze niepieniężnym. Ich istotą jest realizacja codziennych potrzeb życiowych osób, których nie mogą oni zaspokoić we własnym zakresie, wykorzystując wszelkie posiadane uprawnienia, zasoby i możliwości.

Rodzaj, wymiar, zakres, okres i miejsce świadczenia usług ustalany jest indywidualnie dla każdej osoby i jest uzależniony od jej stanu zdrowia, stopnia samodzielności, sytuacji rodzinnej materialno-bytowej oraz możliwości uzyskania wsparcia ze strony rodziny i środowiska, uwzględniając możliwości systemu pomocy społecznej.

Celem usług opiekuńczych jest podniesienie lub utrzymanie dotychczasowej jakości życia odbiorców usług oraz dążenie do ich aktywizacji (np. tam, gdzie jest to możliwe - wspieranie zamiast wyręczania w wykonywaniu codziennych czynności życiowych).

Usługi opiekuńcze przyczyniają się także do integracji z otoczeniem i społecznością lokalną, w miarę możliwości – podtrzymywania i wzmacniania relacji sąsiedzkich i rodzinnych na rzecz zmniejszenia poczucia osamotnienia odbiorcy usług.

 

Zakres podstawowych usług opiekuńczych obejmuje:

 

ZAKUPY

 1. dokonywanie zakupów niezbędnych do codziennej egzystencji do 5 kg w obrębie miejsca zamieszkania odbiorcy usług,

 2. odbiór i dostarczenie pomocy rzeczowej.

 

POSIŁKI

 1. przygotowanie prostych posiłków dla odbiorcy usług (w tym jednego gorącego) z uwzględnieniem diety (śniadanie, obiad, kolacja),

 2. dostarczenie obiadu,

 3. podanie posiłku,

 4. karmienie,

 5. sprzątanie po posiłkach, a w przypadku osób mieszkających z rodziną zmywanie naczyń użytkowanych tylko przez odbiorcę usług.

 

PORZĄDKI

 1. sprzątanie mieszkania odbiorcy usług lub pokoju odbiorcy usług mieszkającego z rodziną (wycieranie kurzu, odkurzanie, zamiatanie, umycie podłogi),

 2. sprzątanie pomieszczeń, w których usługi były świadczone np. kuchni i łazienki użytkowanych przez odbiorcę usług mieszkającego z rodziną,

 3. sprzątanie kuchni (m.in.: mycie blatów szafek, stołu, czyszczenie lodówki, kuchenki)

 4. sprzątanie łazienki i urządzeń sanitarnych (m.in.: wanny, brodzika, muszli sedesowej, umywalki, baterii), sprzętu sanitarnego (np. miski do mycia, kaczki, basenu, nocnika) oraz sprzętu pomocniczego ułatwiającego przemieszczanie się (m.in. wózka, balkonika, podnośnika),

 5. mycie okien oraz zmiana firan i zasłon raz na 6 m-cy,

 6. wynoszenie śmieci,

 7. zmiana odzieży, bielizny osobistej pościelowej, prześcielenie łóżka,

 8. pranie bielizny osobistej i lekkiej,

 9. pranie odzieży i bielizny pościelowej,

 10. prasowanie,

 11. przynoszenie wody,

 12. przynoszenie opału, palenie w piecu, wynoszenie popiołu.

 

INNE USŁUGI

 1. umawianie wizyt lekarskich, pilnowanie terminu umówionych wizyt lekarskich, zgłoszenie potrzeby wizyty w środowisku pielęgniarce środowiskowej,

 2. pomoc w uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia w dotarciu i powrocie z placówek ochrony zdrowia, ośrodka wsparcia itp. w miejscowości zamieszkania odbiorcy usług,

 3. towarzyszenie odbiorcy usług w placówkach ochrony zdrowia (w uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia),

 4. towarzyszenie podczas spacerów,

 5. prowadzenie rozmów,

 6. czytanie prasy, książek i ich wymiana w bibliotece,

 7. towarzyszenie podczas drogi i pobytu do instytucji kultury, ośrodka rekreacji itp. w miejscowości zamieszkania odbiorcy usług,

 8. inne, dostosowane do sytuacji życiowej i zdrowotnej odbiorcy usług, lub których rodzina nie może zapewnić,

 9. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych - w miejscowości zamieszkania odbiorcy usług,

 10. pomoc w terminowym regulowaniu opłat ze środków finansowych odbiorcy usług za jego zgodą.

 

OPIEKA HIGIENICZNO-PIELĘGNACYJNA

 

 1. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, w tym: mycie pleców, mycie głowy,

 2. czesanie,

 3. pielęgnację paznokci rąk i nóg,

 4. pomoc w ubieraniu się, zmiana odzieży, bielizny osobistej,

 5. pomoc przy mierzeniu ciśnienia tętniczego, glikemii i temperatury ciała (aparaturą odbiorcy usług),

 6. wsparcie przy przejściu odbiorcy usług na wózek,

 7. inna, zlecona przez lekarza pielęgnacja,

 8. pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych, w tym m.in.: zaprowadzanie do toalety, toaleta intymna, zmiana pampersa/pieluchomajtek, podanie i utrzymanie w czystości basenu/kaczki/krzesła sanitarnego oraz wyniesienie nieczystości (pampersy, pieluchomajtki, wkładki itp.) do zewnętrznego pojemnika na odpady,

 9. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

 10. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece (ze środków finansowych odbiorcy usług, w aptekach położonych najbliżej miejsca zamieszkania, nie jako samodzielna czynność, wyłącznie w połączeniu z innymi czynnościami z zakresu usług opiekuńczych podstawowych),

 11. pilnowanie przyjmowania leków, zgodnie ze zleceniem lekarskim,

 12. ułożenie odbiorcy w łóżku i zmiana pozycji ułożeniowej, w sytuacji tego wymagającej w obecności drugiej osoby,

 13. zapobieganie odleżynom i odparzeniom.

Komu przysługują?

Przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina (wspólnie zamieszkująca lub mieszkająca oddzielnie), a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić.

 

Ile kosztuje?

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania określa Uchwała Nr II.25.2021 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 25 lutego 2021r. z późniejszymi zmianami.

 

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od:

 1. wysokości stawki godzinowej usługi,

 2. ilości godzin świadczonych usług,

 3. dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług.

Za osoby posiadające dochód poniżej kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, odpłatność za świadczone usługi jest ponoszona w całości przez OPS.

 

Jak i gdzie załatwić

Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej formy pomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 u niżej wskazanych pracowników:

 

Pokój 43

tel. 32 4349643

e-mail: seniorzy@ops.jastrzebie.pl

 

Pokój 44

tel. 32 4349644

e-mail: seniorzy@ops.jastrzebie.pl

 

Pracownicy przyjmują:

 

poniedziałek w godz. 7.30-10.00 oraz 14.00-15.30
wtorek w godz. 7.30-10.00 oraz 14.00-15.30
środa w godz. 7.30-10.00 oraz 14.00-15.30
czwartek w godz. 7.30-10.00 oraz 14.00-17.00
piątek w godz. 7.30-10.00

 

Niezbędne dokumenty i wnioski do pobrania

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.