Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy

Co to jest?

DZIENNY DOM POMOCY - to ośrodek wsparcia o zasięgu gminnym zapewniającym seniorom kontakt ze środowiskiem lokalnym, tworzący miejsce do wspólnego spędzania czasu osób w podobnej sytuacji, które przy wsparciu w codziennemu funkcjonowaniu tworzą dla siebie drugi dom poprzez wzajemną samopomoc.  DDP zapewnia uczestnikom usługi opiekuńcze dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, kontaktów z otoczeniem, animowanie sposobów spędzania wolnego czasu i rozwój osobistych zainteresowań.

Komu przysługuje?

DDP przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w wieku 60+, będących mieszkańcami Miasta Jastrzębie-Zdrój, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

 

Dzienny Dom Pomocy zlokalizowany jest w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wrzosowa 4-8-12 i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00

 

Ile to kosztuje?

Pobyt w DDP jest odpłatny. Ustalenie odpłatności za pobyt następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie Uchwały Nr XI.137.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy

 

Placówka posiada stronę Facebook

 

Jak i gdzie załatwić

Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej formy pomocy można uzyskać w:

 

Dziennym Dom Pomocy, ul. Wrzosowa 4-8-12 tel. 32 4766283

e-mail: ddp@ops.jastrzebie.pl

w godzinach od 7.00 do 17.00

oraz

Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 - Pokój 43 oraz Pokój 44

tel. 32 4349643, 32 4349644

e-mail: seniorzy@ops.jastrzebie.pl

w godzinach od 7.30 do 10.00

 


 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.