Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Posiłek

Co to jest?

Posiłek jest to świadczenie niepieniężne  przysługujące osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, przyznawane  doraźnie bądź okresowo w postaci jednego gorącego posiłku dziennie. Pomoc w zakresie dożywiania przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Tut. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przyjęty Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r (M.P. z 2023 r. poz.881), którego celem jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje zostały szerzej opisane w zakładce „Projekty i Programy”

Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" - Ośrodek Pomocy Społecznej (opsjastrzebiezdroj.pl)

 

Miejsce załatwienia sprawy

Pracownik administracyjny odpowiedzialny za realizację świadczenia:

I piętro, pokój: 42

Tel. 32 43 49 642

e-mail: dozywianie@ops.jastrzebie.pl

 

Poniedziałek:

7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 14.00

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.