Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Co robimy ?

Co Jastrzębie – Zdrój wypracowało przez lata na rzecz ochrony osób doznających przemocy

Działając strategicznie…

  1. działa powołany przez prezydenta Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą przedstawiciele zaangażowani na co dzień w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, z różnych instytucji i organizacji w mieście.

  2. Opracowany jest „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026” zakładający cele, działania i zadania do realizacji, zmierzające do ograniczenia negatywnego zjawiska. Realizatorzy programu, m.in. Zespół Interdyscyplinarny i jednostki działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jastrzębiu - Zdroju, podejmują działania na rzecz rodzin – w obszarze profilaktyki, interwencji i post-interwencji. Równie odpowiedzialnie podchodzimy do wspierania krzywdzonych dzieci, osób dorosłych doznających przemocy oraz osób wykazujących zachowania agresywne i do stosujących przemoc. Każdy członek rodziny wymaga profesjonalnego wsparcia specjalisty w „wyjściu z przemocy”. Zależy nam, by wsparciem objąć każdego członka rodziny, przy współpracy różnych jastrzębskich specjalistów.

  3. Wdrażana jest wewnętrzna polityka regulująca ochronę dziecka przed krzywdzeniem w placówkach oświatowych oraz innych placówkach/ instytucjach/ organizacjach działających na rzecz dzieci na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

  4. Realizowana jest na terenie naszego miasta „Kampania Białej Wstążki” – jej celem jest rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy oraz wspieranie działań, które mają tej przemocy przeciwdziałać

 

Blisko mieszkańców…

  • Działa jastrzębski Punkt Interwencji Kryzysowej – jednostka w strukturach OPS, udzielająca wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i doraźnego schronienia w różnych sytuacjach kryzysowych, dotykających mieszkańców.

Punkt interwencji Kryzysowej

ul. Opolska 9

tel. 32/43/19/627, 628

pik@ops.jastrzebie.pl

 

  • realizowany jest „Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc Domową. Ma on sprawić, by osoby z tym problemem podjęły pracę nad sobą, zastąpiły zachowania agresywne pożądanymi. Formuła pomocy to sesje indywidualne, cykl sesji grupowych.

Celem podejmowanych działań pomocowych jest profilaktyka i konstruktywna, prawidłowa komunikacja w jastrzębskich rodzinach oraz uświadamianie czym jest przemoc oraz jak prawidłowo reagować na niepożądane zachowania i gdzie szukać skutecznego wsparcia.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.