Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania Punktu Interwencji Kryzysowej

Zadania Punktu

Udzielanie wsparcia w następujących sytuacjach:

 • kryzysy rodzinne,

 • przemoc,

 • pomoc osobom doświadczającym utraty, w żałobie, ofiarom gwałtów i napadów

 • wypadki komunikacyjne, katastrofy, pożary,

 • kryzysy suicydalne (samobójcze)

 • poradnictwo pedagogiczne

 • poradnictwo psychologiczne

 • poradnictwo prawne

 • w razie potrzeby pomoc w zakresie zorganizowania schronienia osobom doświadczającym przemocy

 • poradnictwo socjalne- praca socjalna i wsparcie we współpracy z pracownikami OPS

 • współpraca ze służbami miejskimi (policja, straż pożarna, straż miejska, pogotowie ratunkowe) oraz instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej

 • prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
  domowej,

 • monitoring sytuacji osoby w kryzysie,

 • interwencja zewnętrzna w miejscu doznania kryzysu,

 • konsultacje telefoniczne

 • mediacje rodzinne

 • poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych


 

Bezpłatna pomoc prawna

 

W siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Opolska 9 Jastrzębie-Zdrój udzielana jest również nieodpłatna pomoc prawna. Pomoc prawnika polega na: poradnictwie, konsultacjach oraz pomocy w sporządzaniu pism procesowych.


Poradnictwa udziela się w zakresie:

 • prawa rodzinnego np. alimentów, rozwodów, separacji, władzy rodzicielskiej, opieki i innych spraw rodzinnych

 • prawa karnego np. wszczęcia postępowania karnego, jego przebiegu (przemoc w rodzinie)

 • oraz uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem przeciwko rodzinie (np. znęcanie, pobicie, groźby) pomoc prawna udzielana jest takźe w zakresie innych zagadnień, jeśli są związane z pozostawaniem osoby w kryzysie.

Termin konsultacji prawnych jest ustalany telefonicznie.

 

Bezpłatne konsultacje z terapeutą ds. uzależnień

 

Punkt Interwencji Kryzysowej współpracuje również z terapeutą ds. uzależnień. Termin konsultacji terapeutycznych ustalany jest telefonicznie.

 

Mediacje rodzinne

MEDIACJA - jest dobrowolnym, pozasądowym i nieformalnym sposobem zawierania porozumienia w sytuacji konfliktowej w obecności osoby trzeciej, bezstronnej – czyli mediatora.

Wynikiem mediacji jest zawarcie ugody, satysfakcjonującej wszystkie strony biorące udział w mediacji i jednocześnie kończącej zaistniały spór.

Podczas mediacji wszystkie strony obowiązane są do przestrzegania zasad mediacji:

o dobrowolności

o poufności

o szacunku

o gotowości do zawarcia porozumienia


 

Przedmiotem mediacji rodzinnych mogą być sprawy dotyczące:

 • pojednania małżonków,

 • ustalenia warunków rozstania

 • sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej,

 • kontaktów z dziećmi,

 • zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów,

   

  Co zyskujesz korzystając z mediacji

 • Możliwość naprawy relacji z osobami, z którymi jesteś w konflikcie w możliwie krótkim czasie. Możesz w bezpieczny sposób powiedzieć o swoich uczuciach (mediacja nie jest jednak terapią!)

 • Zamienić walkę na chęć porozumienia, osiągnięcie kompromisu.

 

Przebieg postępowania mediacyjnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej jest darmowy.

 

Szkoła dla Rodziców

program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.

 

 • Co zrobić żeby dziecko chciało słuchać i współpracować?

 • Jak wpływać na niepożądane zachowania dziecka?

 • Co zrobić żeby dziecko było samodzielne i pewne siebie?

 • Jak dobrze rozwiązywać konflikty z dzieckiem?

 

Podczas cyklu 10 spotkań warsztatów zostaną poruszone takie zagadnienia jak:

 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć

 • aktywne wspierające słuchanie

 • motywowanie dziecka do współdziałania

 • budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

 • wspieranie procesu usamodzielnienia dziecka

 

Codziennie w godzinach urzędowania pracy OPS przyjmowane są przez pracowników PIK zgłoszenia sytuacji wymagających interwencji pod nr telefonu:

32 43 49 628

32 43 49 627

32 43 49 626

32 43 49 623

32 43 49 616

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.