Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Inspektor Ochrony Danych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ,na podstawie art. 37 pkt. 1 lit. a RODO (*) został powołany inspektor ochrony danych.

Imię i nazwisko IOD: Bernadeta Donder

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się listownie wysyłając pismo na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - z dopiskiem "inspektor ochrony danych".

lub elektronicznie na adres e-mailowy: iodo@ops.jastrzebie.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez administratora ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju praw przysługujących im na mocy RODO(*).

Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:

a)informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO(*);

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO(*), oraz
w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.


 

__________________________________________________________________________________

(*)ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)


 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.