Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje Ogólne

Przeciwdziałanie przemocy

 

Problem przemocy domowej może dotknąć każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy status. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na życie i poczucie bezpieczeństwa człowieka.

Powoduje negatywne skutki w wielu aspektach życia – rozpadają się więzi społeczne w tym rodzinne, mogą pojawić się zachowania autodestrukcyjne w tym suicydalne, uza

leżnienia, zaburzenia psychiczne, apatie czy nawet depresje. Przemoc występuje w różnych formach, m.in. psychicznej, fizycznej, ekonomicznej czy seksualnej.

Na przestrzeni ostatnich lat udało się stworzyć w Jastrzębiu - Zdroju skuteczny system współpracy służb miejskich, m.in.: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty i policji oraz powołać Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy. W jego ramach powoływane są grupy diagnostyczno - pomocowe, które pracują najbliżej mieszkańca na rzecz rozwiązania problemu. We współpracy z rodziną udaje się uruchomić wiele działań pomocowych, skierowanych do każdego potrzebującego jej członka. Gdy to nie jest możliwe, ingerują sąd czy prokuratura. Zaangażowanie służb powoduje, że osoby doświadczające przemocy częściej zgłaszają swoje problemy.

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju

Anna Stasiak

ul. Opolska 9

44-335 Jastrzębie – Zdrój

tel. 32/ 43 49 616

 

 

Reagujmy na przemoc!

Każda osoba, która doznaje przemocy lub jest jej świadkiem, może bezpiecznie i w zaufaniu zgłosić fakt pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju oraz Punktu Interwencji Kryzysowej, m.in. dzwoniąc pod numer telefonu 32/43-49/627, 628, 623, 616.

Można zasygnalizować problem również policji, pedagogom szkolnym czy pracownikom ochrony zdrowia i przedstawicielom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.