Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Schronisko dla osób bezdomnych

Co to jest ?

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

komu przysługuje ?

Pomoc w postaci schronienia w Schronisku przysługuje osom znajdującym się w kryzysie bezdomności, nieposiadającym własnego miejsca noclegowego i z różnych powodów nie mogących korzystać z Noclegowni. Warunkiem korzystania z pomocy w formie schronienia jest bezwzględna trzeźwość, każdorazowo potwierdzana badaniem alkomatem.

 

ile to kosztuje?

Miesięczną odpłatność ustala się indywidualnie, w zależności od dochodu osoby skierowanej do Schroniska, której przyznano pobyt w drodze decyzji administracyjnej.

 

gdzie i jak to załatwić?

  • Ośrodek Pomocy Społecznej od – 7:30 do 15:30 – pok. 4-mgr Barbara Kruszyk – pracownik socjalny tel 32-43-49-604

 

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

co to jest?

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych , ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo- leczniczy lub zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjścia z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

komu przysługuje?

Pomoc w postaci schronienia w Schronisku przysługuje osom znajdującym się w kryzysie bezdomności wymagającym usług opiekuńczych oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej.

 

ile to kosztuje?

Miesięczną odpłatność ustala się indywidualnie, w zależności od dochodu osoby skierowanej do Schroniska, której przyznano pobyt w drodze decyzji administracyjnej.

 

gdzie i jak załatwić?

  • Ośrodek Pomocy Społecznej od – 7:30 do 15:30 – pok. 4-mgr Barbara Kruszyk – pracownik socjalny tek 32-43-49-604

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.