Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Wynagrodzenie dla opiekunów

Co to jest?

 

Wynagrodzenie należne opiekunowi jest świadczeniem z pomocy społecznej, którego wypłata jest realizacją orzeczenia sądu.

 

Komu przysługuje?

 

Opiekunowi prawnemu lub kuratorowi za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią bądź ubezwłasnowolnioną.

 

Sposób załatwienia oraz niezbędne dokumenty

 

Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada w swoim budżecie środków na realizację wypłat tego świadczenia i w swym działaniu zależny jest od przekazywanych dotacji.

Żeby otrzymać wynagrodzenie dla opiekuna należy złożyć wniosek o jego wypłatę.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. postanowienie sądu o przyznaniu wynagrodzenia,

  2. postanowienie sądu w sprawie ustanowienia opieki.

 

Udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Oznacza to, że do postępowań w tym zakresie nie mają zastosowania procedury dotyczące przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, bowiem organy takiej pomocy nie przyznają.

Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

 

Do czego jesteś zobowiązany?

 

Każdy opiekun lub kurator zobowiązany jest poinformować tut. Ośrodek o zaprzestaniu pełnienia swojej funkcji, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwało, a należności z tego tytułu będą wówczas podlegać ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

Pracownik administracyjny odpowiedzialny za realizację świadczenia:

I piętro, pokój: 40

Tel. 32 43 49 640

e-mail: dzu@ops.jastrzebie.pl

 

Poniedziałek:

7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 14.00
 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.