Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Edycja 2023

KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA-2023

 

Jak co roku Zespół Interdyscyplinarny wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przyłącza się do kampanii „Biała Wstążka”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Symbolem kampanii jest biała wstążka, która jest wyrazem sprzeciwu mężczyzn wobec stosowania przemocy, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

 

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet i trwa do 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

 

Trwająca kampania to dobry czas na podjęcie dyskusji na temat przemocy oraz wspierania działań na rzecz jej przeciwdziałania dlatego zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do tej, jakże ważnej inicjatywy. Statystyki pokazują, że problem przemocy istnieje i cały czas jest aktualny dlatego ważne jest, by o niej mówić, zatrzymywać ją i jej zapobiegać.

 

Skuteczne zwalczanie przemocy wobec kobiet wymaga udziału nie tylko przeciwdziałających jej instytucji i organizacji, ale także zaangażowania każdego z nas.

Zespół Interdyscyplinarny w Jastrzębiu-Zdroju, zorganizuje porady specjalistyczne oraz dyżury informacyjne dla mieszkańców miasta, podczas których możliwe będzie uzyskanie informacji na temat tego, jak pomagać i gdzie szukać pomocy.

 

W dniach od 27 listopada do 1 grudnia na terenie naszego miasta zaplanowane były następujące działania:

 • symboliczne przypięcie białych wstążek mężczyznom w instytucjach naszego miasta świadczących pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy;

 • promowanie kampanii „Biała Wstążka” na stronach internetowych podmiotów działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz w mediach społecznościowych;

 • rozmowy dotyczące zjawiska przemocy w jastrzębskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

 • porady specjalistyczne stacjonarne lub telefoniczne świadczone przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju dla społeczności lokalnej w zakresie pomocy i wsparcia świadków oraz osób uwikłanych w przemoc;

 • poradnictwo pedagogiczne obejmujące wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic–dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka świadczone przez pedagoga Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9,

 • poradnictwo mediacyjne - jeśli przeżywasz konflikty rodzinne, zaburzenia relacji, trudności komunikacyjne i w związku z tym potrzebujesz pomocy zgłoś się do Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,

 • dyżur informacyjny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wrocławska 12 dotyczący problemów z zakresu: zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej w szkole lub podejrzenia przemocy, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zachowań autoagresywnych dzieci/młodzieży, cyberprzemocy.

 • dyżur informacyjny stacjonarny pełniony przez kuratora sądowego dla społeczności lokalnej w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ul. Staszica 3

 • poradnictwo psychologiczne świadczone przez psychologa Punktu Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9,

 • promowanie kampanii „Biała Wstążka” na terenie miasta, przypinanie białych wstążek i rozdawanie ulotek informacyjnych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju;

 • porady specjalistyczne świadczone stacjonarnie przez terapeutę ds. uzależnień i współuzależnienia w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.