Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Przeciwdziałania Przemocy

Dział Przeciwdziałania Przemocy

 

Do podstawowych zadań Działu Przeciwdziałania Przemocy należy:

  • bieżąca współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Jastrzębiu – Zdroju w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w tym monitorowanie realizacji Procedury Niebieskie Karty,

  • bieżąca współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy, w szczególności z policją, oświatą, ochroną zdrowia, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organami wymiaru sprawiedliwości,

  • udzielanie poradnictwa specjalistycznego, pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom z problemem przemocy w rodzinie,

  • podejmowanie interwencji w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie,

  • udzielanie lub organizowanie doradztwa specjalistycznego, w tym różnych form szkoleniowych dla pracowników socjalnych i innych członków grup roboczych w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemu przemocy domowej oraz koordynowania pracy grup diagnostyczno - pomocowych,

  • podejmowanie działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy.

  •  

Jeżeli czujesz się zagrożony, ktoś robi CI krzywdę, boisz się o siebie i bliskich.  
PAMIĘTAJ NIE JESTEŚ SAM- ZADZWOŃ PO POMOC.

WAŻNE   TELEFONY   ZAUFANIA


116 111 –Ogólnopolski Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – czynny całą dobę (24h)
800 12 12 12 – Ogólnopolski dziecięcy telefon zaufania – czynny całą dobę 7 dni w tygodniu
32 43 49 627/ 32 43 49 628 – Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Opolska 9 Jastrzębie-Zdrój
32 43 49 623/ 32 43 49 626 – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul. Opolska 9 Jastrzębie-Zdrój
47 85 54 200/ 112 – Komenda Miejska Policji ul. Śląska 12 Jastrzębie-Zdrój
32 47 17 878 – Jastrzębski Telefon Zaufania - czynny 7 dni w tygodniu w godz. od 18:00 do 22:00

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.