Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Co to jest?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują następujące obszary wsparcia:

 1. Uczenie i rozwijanie u podopiecznego umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a zwłaszcza:

  • kształtowanie umiejętności: zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i funkcjonowania w społeczeństwie,

  • motywowanie podopiecznego do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

  • prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi (np. dbałości o higienę i wygląd, wykonywanie czynności porządkowych i gospodarczych),

  • prowadzenie treningów społecznych (np. utrzymywania relacji z domownikami, w miejscu nauki, pracy, z sąsiadami, korzystania z usług różnych instytucji, organizacji czasu wolnego),

  • wspieranie i asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,

  • podejmowanie interwencji i pomoc rodzinie podopiecznego (np. kształtowanie właściwych relacji z chorym, niepełnosprawnym, samotnym członkiem rodziny, poradnictwo w sytuacjach kryzysowych, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne),

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (np. w uzyskaniu świadczeń społecznych, w wypełnieniu i dostarczeniu dokumentów),

  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (np. szukanie ofert pracy, pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych i zebraniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej),

  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (np. nauka planowania budżetu, asystowanie przy zakupach i dokonywaniu opłat, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach).

 2. Pielęgnację podopiecznego, jako element procesu leczenia, w tym pomoc w:

  • uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych,

  • uzgadnianiu i pilnowaniu terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych i zabiegów medycznych,

  • zamawianiu i kupowaniu leków w aptece, a także pilnowaniu przyjmowania leków (również monitoring ewentualnych skutków ubocznych ich przyjmowania),

  • dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacyjnych,

  • w szczególnych przypadkach: zmiana opatrunków, mycie i pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc w korzystaniu ze środków pomocniczych.

 3. Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu podopiecznego zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, jak również współpraca ze specjalistami w psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym wsparciu podopiecznego.

 

Komu przysługują?

Przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni. Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina (wspólnie zamieszkująca lub mieszkająca oddzielnie), a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą im takiej pomocy zapewnić.

Odbiorcami specjalistycznych usług opiekuńczych są osoby o szczególnych potrzebach, wynikających z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r., wykonywanie tych usług wymaga szczególnych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób świadczących usługi.

 

Ile kosztuje?

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania określa Uchwała Nr II.25.2021 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 25 lutego 2021r. z późniejszymi zmianami.

 

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od:

 1. wysokości stawki godzinowej usługi,

 2. ilości godzin świadczonych usług,

 3. dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług.

Za osoby posiadające dochód poniżej kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej, odpłatność za świadczone usługi jest ponoszona w całości przez OPS.

 

Jak i gdzie załatwić

Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej formy pomocy można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 u niżej wskazanych pracowników:

 

Pokój 43

tel. 32 4349643

e-mail: seniorzy@ops.jastrzebie.pl

 

Pokój 44

tel. 32 4349644

e-mail: seniorzy@ops.jastrzebie.pl

 

Pracownicy przyjmują:

 

poniedziałek w godz. 7.30-10.00 oraz 14.00-15.30
wtorek w godz. 7.30-10.00 oraz 14.00-15.30
środa w godz. 7.30-10.00 oraz 14.00-15.30
czwartek w godz. 7.30-10.00 oraz 14.00-17.00
piątek w godz. 7.30-10.00

 

Niezbędne dokumenty i wnioski do pobrania

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.