Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacje Ogólne

Punkt Interwencji Kryzysowej

 

,, Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej”

(art. 47 ust.1 Dz.U.2021.0.2268 t.j.-Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)


 

INTERWENCJA KRYZYSOWA NIE JEST TERAPIĄ

 

 

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jastrzębiu - Zdroju

 

Udziela pomocy osobom i rodzinom w kryzysie emocjonalnym, zmagającymi się z życiowymi trudnościami, w tym doświadczającymi przemocy.

Osoby, które znalazły się w kryzysie z powodu doświadczania przemocy w rodzinie lub z innych nagłych przyczyn losowych, np. śmierć bliskiej osoby, kryzys zdrowotny, rozpad związku, jak również myśli samobójcze, w Punkcie otrzymają interdyscyplinarną, specjalistyczną pomoc i wsparcie.

Punkt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – w budynku jest podjazd i winda.

 

Dane kontaktowe i godziny pracy

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Adres: Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9 pok. 627A, 627B, 627C, 623, 616 ( parter)

Godziny pracy: poniedziałek- środa 7.30-15.30

czwartek 7.30- 17.00

piątek 7.30-14.00


 

Kierownik: mgr Iwona Mikołajczyk


 

Tel. 32 43 49 627, 32 43 49 628, 32 43 49 626, 32 43 49 623, 32 43 49 616

e-mail: pik@ops.jastrzebie.pl

Adres do korespondencji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Opolska 9, 43-335 Jastrzębie-Zdrój

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.