Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc prawna

 

Pomoc prawna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu - Zdroju, informuje, że zgodnie z art. 140 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej "osobą usamodzielnianą", w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia, pomoc prawną i psychologiczną.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną

i która złoży stosowne oświadczenie. W punkcie na ul. Wrzosowej 12 a udzielane są nieodpłatne porady prawne, można też skorzystać z nieodpłatnej mediacji na specjalistycznych dyżurach w poniedziałki lub czwartki. W punkcie na ul. Opolskiej 9 (Ośrodek Pomocy Społecznej) można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W celu zapisania się na poradę, należy dzwonić pod numer (32) 47 85 255.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się:

poniedziałek- środa 7:30-15:30

czwartek 7:30- 17:00

piątek 7:30-14:00

lub zapisać się za pośrednictwem strony internetowej https://np.ms.gov.pl/zapisy

Osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się
w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się, nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może być udzielone także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed udzieleniem takiej porady należy najpierw wypełnić poniższe oświadczenie, złożyć na nim własnoręczny podpis i przesłać go do Urzędu Miasta w formie elektronicznej (skan, zdjęcie) na adres e-mail: biuroprawne@um.jastrzebie.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Organizacyjny, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Po przekazaniu oświadczenia proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

https://www.jastrzebie.pl/dla-mieszkanca/bezplatna-pomoc-prawna/wykaz-punktow-npp-i-npo

 

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej https://www.ops.jastrzebie.pl/, fanpage https://www.facebook.com/Ośrodek-Pomocy-Społecznej-w-Jastrzębiu-Zdroju-102254697932038/ oraz na fanpage Rodzicielstwa Zastępstwa w Jastrzębiu – Zdroju https://www.facebook.com/jastrzebskierodzinyzastepcze/ gdzie na bieżąco można śledzić informacje.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.