Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Formy wsparcia pieczy zastępczej

Formy wsparcia pieczy zastępczej

Jakie wsparcie oferuje Ci Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej?

 • kontakt koordynatora/ pracownika działu pieczy zastępczej z rodzinami zastępczymi

 • pomoc w tworzeniu jak najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju dziecka

 • współpracę z rodzinami biologicznymi dzieci

 • współpracę z Sądem Rejonowym, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami, pedagogami szkolnymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz rodzin i dzieci

 • wspólne spotkania integracyjne

 • możliwość korzystania z porad psychologa i pedagoga

 • grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych

 • udział w szkoleniach

 • usamodzielnianie dzieci objętych opieką rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w szczególności należy:

 • prowadzenie naboru kandydatów oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,

 • organizowanie szkoleń,

 • zapewnianie pomocy i wsparcia,

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,

 • zapewnianie pomocy prawnej,

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci,

 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,

 • objęcie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka opieką koordynatora/pracownika działu pieczy zastępczej,

 • ogólnie rozumiana praca z rodzinami zastępczymi.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.