Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Sprawienie pogrzebu

Co to jest?

 

Sprawienie pogrzebu jest świadczeniem z pomocy społecznej polegającym na organizacji pochówku osób zmarłych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, które nie zostaną pochowane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Przy współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju tut. Ośrodek dokonuje również zbiorowych pochówków dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży, w stosunku co do których podmioty uprawnione zrzekły się prawa do dokonania pochówku.

 

Komu przysługuje?

 

Do pochówku ma prawo zarówno osoba samotna, jak i posiadająca rodzinę. Podmiotem świadczenia są osoby dorosłe, szczątki ludzkie, dzieci, w tym dzieci martwo urodzone bez względu na czas trwania ciąży.

 

Sposób załatwienia oraz niezbędne dokumenty - dzieci martwo urodzone bez względu na czas trwania ciąży

 

Pochówek odbywa się zbiorowo trzy razy w roku kalendarzowym z zachowaniem zasady:

 • pochówek nr 1: dzieci martwo urodzone bez względu na czas trwania ciąży do dnia 10.04. br.
 • pochówek nr 2: dzieci martwo urodzone bez względu na czas trwania ciąży do dnia 10.08. br.
 • pochówek nr 3: dzieci martwo urodzone bez względu na czas trwania ciąży do dnia 10.12. br.

na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju - Pomnik Dzieci Nienarodzonych w sposób świecki z udziałem Mistrza Ceremonii Pogrzebowej.

Informacja o terminach uroczystości umieszczana jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Pochówek dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży obejmuje w szczególności:

 • pisemną informację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju o potrzebie przekazania zwłok celem sprawienia pochówku przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z niezbędną dokumentacją m.in. oświadczeniami podmiotów uprawnionych, które zrzekły się prawa do dokonania pochówku;

 • odebranie zwłok ze Szpitala przez zakład pogrzebowy bezpośrednio przed pochówkiem;

 • przechowywanie zwłok do pochówku;

 • przewóz zwłok do kremacji;

 • kremację zbiorową;

 • urnę zbiorową i złożenie urny z prochami na cmentarzu w miejscu do tego wyznaczonym.

 

Sposób załatwienia oraz niezbędne dokumenty – pozostałe podmioty

 

Usługa sprawienia pogrzebu organizowana jest niezwłocznie po odebraniu przez zakład pogrzebowy zlecenia wykonania pochówku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w dokumentu.

 Zlecenie pogrzebu dla Wykonawcy usług pogrzebowych wystawiane jest niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych dokumentów:

 • prośba/wniosek rodziny lub osób trzecich o sprawienie pogrzebu na koszt Miasta Jastrzębie-Zdrój;

 • karta zgonu: część dla zarejestrowania zgonu oraz część dla administracji cmentarza;

 • akt zgonu;

 • dokument tożsamości- jeśli zmarły posiadał;

 • zgoda na pochowanie zwłok z Prokuratury – w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo.

 

Cmentarze na których odbywają się pochówki

 

Cmentarz Komunalny przy ul. Norwida w Jastrzębiu-Zdroju

Cmentarz Komunalny przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju - Pomnik Dzieci Nienarodzonych

 

 

Wykonawca usługi

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOMUNALNIK” sp. z o.o. 44-338 Jastrzębie-Zdrój ul. Kolejowa 30 tel. 32 4762628 na podstawie umowy zawartej na okres od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Pracownik administracyjny odpowiedzialny za realizację świadczenia:

I piętro, pokój 42

Tel. 32 43 49 642

e-mail: pogrzeby@ops.jastrzebie.pl

 

Poniedziałek:

7.30 – 15.30
Wtorek: 7.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 17.00
Piątek: 7.30 – 14.00

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.