Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Warsztat Terapii Zajęciowej

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Co to jest i dla kogo?

WTZ jest placówką pobytu dziennego. Warsztaty uczą samodzielności, przywracają umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia. Mają również na celu przygotowanie uczestników do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, co jest niezbędne do prowadzenia niezależnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości każdej osoby. Warsztaty prowadzą ponadto do ogólnego usprawnienia funkcjonowania, sprzyjają integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem, tym samym przeciwdziałając ich marginalizacji.

 

Uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej mogą być osoby, zaliczone zarówno do znacznego jak i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Osoba nie posiadająca powyższego wpisu nie może być przyjęta do Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dzięki uczestnictwu osób nie w pełni sprawnych w terapii prowadzonej przez warsztat, mają one możliwość uczestniczenia w zajęciach, których celem jest ich rehabilitacja społeczna i zawodowa.

Czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Zajęcia w warsztacie są prowadzone zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.

 

Uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla osoby niepełnosprawnej, ponieważ ma ono charakter nieodpłatny.

 

Jak i gdzie załatwić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Warsztacie Terapii Zajęciowej prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9

Pokój 49 – tel. 32 4349649

starszy specjalista pracy socjalnej mgr Karolina Pietras

mail: niepelnosprawni@ops.jastrzebie.pl

 

poniedziałek w godz. 7.30-15.30
wtorek w godz. 7.30-15.30
środa w godz. 7.30-15.30
czwartek w godz. 7.30-17.00
piątek w godz. 7.30-14.00

 

oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju prowadzonym przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 1a.

tel. 32 4715646, mail: wtzjastrzebie@wp.pl

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.