Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Інформаційне положення GDPR Україна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ GDPR ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ДЛЯ КЛІЄНЦІВ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ М.ЯСТРЖБІ-ЗДРОЙ

 

У зв’язку із набранням чинності Законом від 12.03.2022р.

про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом

 

 

Відповідно до ст. 13 сек. 1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (далі іменується «GDPR»), ми хотіли б повідомити вам, що:

1. Адміністратором ваших персональних даних є Центр соціальної допомоги в Ястшембе-Здруй. Адреса місцезнаходження адміністратора: 44-335 Ястшембе-Здруй, вул. Опольська 9.

Зв'яжіться за телефоном: 32 434 96 00 / електронною поштою: sekretariat@ops.jastrzebie.pl 2. Ви можете зв'язатися з Уповноваженим із захисту даних електронною поштою: iodo@ops.jastrzebie.pl або поштою за такою адресою : Центр соціальної допомоги в Ястшембі-Здруй (44-335) ul. Опольська 9 – з анотацією «посадовець із захисту даних».

3. Адміністратор обробляє ваші персональні дані з метою:

а) виконання юридичних зобов'язань, покладених на Адміністратора, та виконання завдань, що виконуються в суспільних інтересах на користь міста Ястшембе-Здруй (стаття 6 (1) (c) і (e) GDPR, ст. 9 (2) (b) GDPR, ст. 10 GDPR);

б) виконання контрактів або виконання дій на ваш запит до укладання контракту (стаття 6 (1) (b) GDPR);

в) в інших випадках ваші персональні дані обробляються лише на підставі попередньо наданої згоди в обсязі та цілях, зазначених у згоді (стаття 6 (1) (a) GDPR, стаття 9 (2) (a) GDPR).

4. У зв’язку з обробкою даних для цілей, зазначених вище, ваші персональні дані можуть бути доступні іншим одержувачам або категоріям одержувачів персональних даних лише в обґрунтованих випадках та на підставі відповідних законодавчих положень. Якщо ви використовуєте субсидії (наприклад, з Державного фонду реабілітації інвалідів або Європейського соціального фонду), персональні дані будуть доступні в межах, передбачених законодавством установи, яка співфінансує.

5. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для досягнення цілей обробки, що випливають з правових актів або укладених договорів, а після цього періоду та в обсязі, що вимагається положеннями загальнозастосовного законодавства (але не менше ніж на строк, зазначений у службовій інструкції та єдиному матеріальному переліку справ, що діють у Адміністратора).

Якщо юридичною підставою для обробки була згода, обробка припиняється у разі відкликання згоди, що, однак, не вплине на обробку, яка мала місце до її відкликання.

6. Ви маєте право доступу до своїх персональних даних (ст. 15 GDPR), з умовою, що надані дані не можуть порушувати охоронювану законом таємницю, яку Адміністратор зобов'язаний зберігати, право на їх виправлення (ст. 16 ст. GDPR), право видалити або обмежити їх обробку - якщо дотримані умови, встановлені ст. 17 і 18 GDPR), право на перенесення даних (стаття 20 GDPR) і право заперечувати проти обробки даних (стаття 21 GDPR) за винятками, зарезервованими законом.

Якщо обробка персональних даних ґрунтується на вашій згоді на обробку персональних даних, ви маєте право в будь-який час відкликати цю згоду.

7. Якщо вам стало відомо про незаконну обробку ваших персональних даних у Центрі соціального забезпечення, ви маєте право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних у Варшаві (00-193), вул. Ставки 2, з умовою, що право на подання скарги стосується лише законності обробки персональних даних, а не розгляду заяв та винесення рішень про надання пільг.

8. У ситуації, коли обробка персональних даних здійснюється на основі вашої згоди, надання персональних даних Адміністратору є добровільним.

9. Надання вами ваших персональних даних є обов'язковим, якщо передумовою для обробки персональних даних є правове забезпечення, виконання завдання в суспільних інтересах або договір, укладений між сторонами, і наслідок ненадання персональних даних. може бути відмова в прийнятті або залишення заяви без розгляду або відмова у наданні запитуваної пільги, а також неукладення з вами договору.

10. Водночас повідомляємо, що Центр соціального забезпечення може обробляти ваші персональні дані, отримані від підрозділів сектору державних фінансів (ПУП, Поліція, ЗУС, КРУС, суд, органи державного управління, працівник пробації, школи, дитсадки). тощо), які мають значення для прийняття рішення про призначення чи розміру соціальної допомоги, визначення розміру виплати допомоги на соціальну допомогу або для перевірки права на соціальну допомогу, розміру цих виплат чи виплати цих виплат. переваги.

11. Ваші дані можуть бути оброблені в автоматизований спосіб і не будуть профільовані.

12. Ваші персональні дані, як правило, не передаються за межі Європейської економічної зони. Однак передача персональних даних за межі ЄЕЗ може відбутися, коли це необхідно для виконання вашого запиту - з використанням стандартних договірних положень щодо передачі даних за межі ЄЕЗ, відповідно до рішення Європейської комісії 2021/914 від червня. 27, 2021.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.