Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

osoby uprawnione

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. Kto będzie chciał skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej, może sam zdecydować czy chce skorzystać z osobistej wizyty w lokalu punktu czy ze zdalnej porady za pomocą środków porozumiewania się na odległość (przez telefon, e-mail, komunikator internetowy itp.).

 

umawianie wizyt

W celu zapisania się na taką poradę stacjonarną lub zdalną, należy dzwonić pod numer 32 47 85 255.-godziny przyjmowania zgłoszeń: Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się:

 

poniedziałek - środa 7:30-15:30

czwartek 7:30-17:00

piątek 7:30-14:00

 

wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Punkt 1, ul. Dunikowskiego 5-7

(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez adwokatów):

poniedziałek: 14.00-18.00,

wtorek: 14.00-18.00,

środa: 14.00-18.00,

czwartek: 14.00-18.00 (specjalizacja: mediacja i inne porady)

piątek: 14.00-18.00.

 

Punkt 2, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a

(nieodpłatne porady prawne udzielane są przez radców prawnych):

 

poniedziałek: 8.00-12.00,

wtorek: 8.00-12.00,

środa: 8.00-12.00-

czwartek: 8.00-12.00

piątek: 8.00-12.00.

 

Punkt 3, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9

(Punkt powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma, nieodpłatne porady prawne są udzielane przez adwokatów oraz prawnika):

 

poniedziałek: 7.30-11.30,

wtorek: 7.30-11.30,

środa: 7.30-11.30- specjalizacja prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych

czwartek: 7.30-11.30

piątek: 7.30-11.30

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

Punkt 4, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9

(Punkt powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”,nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców obywatelskich):

 

poniedziałek: 11.30-15.30,

wtorek: 11.30-15.30,

środa: 11.30-15.30,

czwartek: 11.30-15.30,

piątek: 11.30-15.30- specjalizacja: mediacja i inne porady.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania:

dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.