Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Centrum Integracji Społecznej

co to jest?

Centrum Integracji Społecznej to instytucja realizująca specjalistyczny program pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem, w określonym czasie. Centrum Integracji Społecznej prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Dar Serca” Al. Piłsudskiego 2 B Jastrzębie-Zdrój.

 

kto może zostać skierowany?

Zapraszamy do Centrum Integracji Społecznej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, powodującej ubóstwo oraz ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym,

a w szczególności:

 

  • Osoby długotrwale bezrobotne,

  • Bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

  • Osoby uzależnione od alkoholu, (po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego),

  • Osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, (po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej),

  • Osoby chore psychicznie,

  • Osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,

  • Uchodźców realizujących indywidualny program integracji.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Opolska 9 do pracownika socjalnego działającego w ternie Państwa miejsca zamieszkania.

 

jak i gdzie to załatwić?

Osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach Centrum Integracji Społecznej zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Opolska 9 do pracownika socjalnego działającego w ternie Państwa miejsca zamieszkania.

 

niezbędne dokumenty

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.