Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Orzeczenie w sprawie niepełnosprawności

ORZECZENIE W SPRAWIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Co to jest?

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność ustalana jest na podstawie wydanego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Powiatowy lub Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia:

 • o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia;

 • o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;

W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny,

 • umiarkowany,

 • lekki.

Orzeczenia mają charakter okresowy lub trwały.

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności pozwala korzystać z wielu form pomocy i uprawnień, takich jak np.:

 • odpowiednie zatrudnienie;

 • korzystanie z przywilejów pracowniczych;

 • korzystanie z dofinansowań ze środków PFRON;

 • uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego;

 • korzystanie z ulg np. na przejazdy, podatkowych;

 • uzyskanie dodatkowych świadczeń np. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych.

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Bolesława Chrobrego 39

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA JEST CZYNNY W GODZINACH:

Poniedziałek

8:00 - 14:00

Wtorek

8:00 - 12:00

Środa

8:00 - 14:00

Czwartek

8:00 - 17:00

Piątek

8:00 - 14:00


 

telefon / fax 32 42 37 202 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00

mail: zonr@pzon.rybnik.pl

Karty parkingowe, legitymacje osoby niepełnosprawnej: telefon 733 440 133

w godzinach 8:00 - 14:00

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie PZON Rybnik

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.