Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Pomocy Społecznej

Klub Integracji Społecznej

co to jest?

Klub Integracji Społecznej (KIS) to miejsce, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie mogą otrzymać pomoc w odbudowaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. KIS działa na rzecz integracji osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomaga samoorganizować się w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej.

 

Kto może zostać skierowany?

Zapraszamy do Klubu Integracji Społecznej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, powodującej ubóstwo oraz ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym,

a w szczególności:

 

  • Osoby długotrwale bezrobotne,

  • Bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

  • Osoby uzależnione od alkoholu, (po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego),

  • Osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, (po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej),

  • Osoby chore psychicznie,

  • Osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem,

  • Uchodźców realizujących indywidualny program integracji.

 

jak i gdzie to załatwić?

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej u pracowników socjalnych zgodnie z rejonizacją od poniedziałku do piątku od 7:30 do 10:00

 

niezbędne dokumenty

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.